COMUNICAT DE PRESĂ

Mie ,Mai 18, 2011 - 14:56

Miercuri, 18 mai 2011, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a participat la reuniunea Sub-comitetului de Cooperare RM-UE nr.4 „Energie, Mediu, Transport şi Telecomunicaţii, Ştiinţă şi Tehnologii, Sănătate Publică, Cultură şi Educaţie”.

În cadrul acestei reuniuni, CCA a făcut o prezentare a evoluţiilor recente din sectorul mass-media din Republica Moldova în ceea ce priveşte licenţierea, monitorizarea corectitudinii conţinutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori, activitatea realizată conform planului de acţiuni pe Componenta Media a Programului privind Susţinerea Democraţiei în Moldova, precum şi acţiunile pe care CCA le întreprinde pe perioada campaniei electorale.
Reprezentanţii Comisiei Europene au salutat efortul Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind alinierea la standardele europene, în special la Directiva serviciilor mass-media audiovizuale. De asemenea, au fost apreciate rezultatele implimentării Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010); consolidarea activităţii CCA, prin implicarea activă a noii conduceri la realizarea obiectivelor instituţiei, precum şi îmbunătăţirea politicii editoriale a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Drept recomandare, reprezentanţii Comisiei Europene au precizat faptul că CCA ar trebui să acorde mai multă atenţie principiului transparenţei şi secretului de stat.

Serviciul de presă al CCA