COMUNICAT DE PRESA

Lun ,Martie 28, 2011 - 13:58

În cadrul şedinţei publice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 25 martie curent, a fost examinat demersul dlui Ion BUTMALAI - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu privire la examinarea reportajului difuzat de către postul de televiziune „NIT” în cadrul programului informativ ”Curier” din 11.03.2011, prin prisma corespunderii prevederilor Codului audiovizualului.

În rezultatul examinării secvenţei serviciului de programe al postului de televiziune „NIT”, s-a constatat faptul că subiectul nominalizat se încadrează în prevederile Codului audiovizualului, iar petiţionarului i s-a recomandat să solicite dreptul la replică, rectificare sau remedii echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil, sau adresarea în instanţa de judecată.
De asemenea, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ca urmare a examinării rezultatelor monitorizării serviciilor de programe cu privire la respectarea condiţiilor legale de plasare a publicităţii, a avertizat public distribuitorii de servicii "Ren TV Moldova ", "Bravo" şi "TV-Com" pentru derogări de la prevederile Codului audiovizualului şi a Legii cu privire la publicitate.
Totodată, pentru nerespectarea legislaţiei, condiţiilor la autorizaţia de retransmisie au fost avertizate public întreprinderile fondatoare ale studiourilor TV prin cablu "Inter TV", "Bas TV", "Perla TV" şi "Dan TV".
Conform ordinii de zi, în cadrul aceleiaşi şedinţe publice, au fost examinate şi alte chestiuni ce ţin de activitatea instituţiilor audiovizuale.

Serviciul de presă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului

25 martie 2011