Recomandare

Vin ,Noiembrie 26, 2010 - 15:07

26 noiembrie 2010

RECOMANDARE

În rezultatul examinării demersului Comisiei Electorale Centrale, a sesizărilor unor concurenţi electorali, în conformitate cu prevederile art. 7 (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, art. 47 (8) al Codului electoral (“În ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală”), punctul 25 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3614 din 8 octombrie 2010 (“În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor este interzisă agitaţia electorală. În aceste zile sunt admise spoturi de educaţie civică/electorală conţinutul cărora este acceptat de Comisia Electorală Centrală), Consiliul Coordonator al Audiovizualului

RECOMANDĂ:

Art. 1. Radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova care reflectă campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, la data de 27 şi 28 noiembrie, să nu difuzeze în reluare buletinele informative din ziua precedentă şi emisiuni cu participarea concurenţilor electorali, sau subiecte ce vizează concurenţii electorali.
Art. 2. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor, radiodifuzorii care reflectă campania electorală, nu vor difuza emisiuni (distractive, analitice, talk-show-uri) cu participarea concurenţilor electorali.
Art. 3. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor, radiodifuzorii care retransmit serviciile de programe ale posturilor din Federaţia Rusă, România şi alte ţări, vor evita difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a subiectelor ce ţin de campania electorală şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
Art. 4. Prezenta Recomandare se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

Preşedinte Gheorghe GORINCIOI

Secretar Dorina CURNIC

Fişiere: