COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Mai 27, 2010 - 10:09

La 26 mai curent, a fost semnat Memorandul de Înţelegere între Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi Uniunea Egipteană de Televiziune şi Radiodifuziune. Din partea egipteană documentul a fost semnat de către E.S. dna Sanaa Atallah, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu sediul la Bucureşti.
Scopul Memorandumului este de a consolida relaţiile de colaborare în domeniul audiovizualului dintre Republica Moldova şi Republica Arabă Egipt şi încurajarea cooperării în mass-media electronică. În acest sens, conform prevederilor Memorandumului, părţile semnatare şi-au propus un schimb de programe radio şi televiziune care să reflecte viaţa socială şi culturală din ambele ţări, inclusiv evenimente sportive şi programe ale Zilelor Naţionale ale ambelor ţări cu respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, acestea neputînd fi folosite în scopuri comerciale sau transmise unei terţe persoane fără un acord scris în prealabil. De asemenea, Memorandumul semnat la Chişinău va încuraja schimbul de experienţă în diferite domenii media în urma unor acorduri speciale între autorităţile competente, inclusiv vizite de informare şi documentare în domeniul audiovizualului şi ingineriei audiovizuale, participarea la traininguri, seminare în scopul perfecţionării profesionale în conformitate cu normele şi reglementările din ambele ţări, precum şi dezvoltarea domeniului ingineriei audiovizuale prin beneficierea pentru oportunităţile satelitului Egiptean ,,Nile Sat”.
Memorandumul va fi valabil pe un termen de doi ani de la data semnării şi poate fi reînnoit pentru o perioadă similară, pînă în momentul în care una dintre Părţi va anunţa intenţia de a-l denunţa.    

 

 

 

Serviciul de presă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului        

27 mai 2010