COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Mai 11, 2010 - 14:32

La data de 10 mai curent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a convocat o masă rotundă cu tema: ,,Activitatea distribuitorilor de servicii: experienţă, probleme, sugestii", în cadrul căreia au fost puse în discuţie mai multe aspecte ce ţin de activitatea distribuitorilor de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.La eveniment au participat reprezentanţi ai Asociaţiei „Drepturi de autor şi drepturi conexe” (AsDac), Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Asociaţiei Naţionale „Copyright”, Uniunii Producătorilor de Fonograme (UPF), distribuitorilor de servicii şi reprezentantul oficial al canalelor „Eurosport” şi „Minimax”. Au fost abordate aspecte ce ţin de respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, încheierea acordurilor cu „AsDac” şi „Copyright”; încheierea contractelor de retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova a canalelor „Eurosport” şi „Minimax”; modalitatea de aprobare a listelor de canale; problema arendării pilonilor de la întreprinderea de stat „Red Nord” etc.
În rezultatul dezbaterilor, pe parcursul cărora au fost expuse diferite opinii şi sugestii vis-a-vis de problemele abordate, s-a constatat că domeniul drepturilor de autor şi a drepturilor conexe este unul sensibil şi vulnerabil la moment, din motiv că mai mulţi distribuitori de servicii se află în litigii cu Asociaţia „Drepturi de autor şi drepturi conexe”. În acest context, participanţii la dezbateri au opinat, că Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală ar trebui să se implice mai dinamic în soluţionarea şi prevenirea unor astfel de situaţii prin elaborarea şi implementarea unor mecanisme de reglementare şi control. Totodată, reprezentantul oficial în Republica Moldova al canalelor „Eurosport” şi „Minimax”, care în mare parte a susţinut poziţia distribuitorilor de servicii, a menţionat că este disponibil de a negocia preţurile contractelor de retransmisie individual cu fiecare distribuitor de servicii în parte.
De asemenea, distribuitorii de servicii prezenţi la acest eveniment au fost îndemnaţi să prezinte în termen de 15 zile propuneri vis-a-vis de modalitatea aprobării listelor de canale, respectarea drepturilor de autor etc.                    

 

 

Serviciul de Presă al Consiliului Coordonator al Audiovizualului

11 mai 2010