Mesajul CCA adresat radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia RM

Vin ,Aprilie 10, 2009 - 14:37

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public, monitorizează cu atenţie reflectarea evenimentelor din ultimele zile de către instituţiile audiovizuale şi îşi exprimă, repetat, îngrijorarea în legătură cu interpretarea distorsionată de către unele posturi de televiziune şi radio a evenimentelor care au avut loc în municipiul Chişinău, însoţite de acţiuni violente şi acte de vandalism.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să evite în buletinele de ştiri subiecte şi comentarii care incită la violenţă publică, la manifestări ce atentează la integritatea teritorială a Republicii Moldova, la uzurparea puterii de stat.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului dispune de informaţii, potrivit cărora unii distribuitori de servicii exclud în mod voluntar posturi de televiziune, în special cele naţionale, din listele de canale aprobate de CCA, fapt ce constituie o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului atenţionează radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii că în cazul derogărilor de la prevederile legale, va acţiona prompt şi va sancţiona radiodifuzorii respectivi, în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de asemenea, condamnă tentativele de ameninţare a jurnaliştilor care pun în pericol posibilitatea de aşi exercita neîngrădit atribuţiile profesionale privind reflectarea obiectivă, echidistantă şi imparţială a evenimentelor.