Seminare zonale pentru radiodifuzori şi distribuitorii de servicii: „Perspective de dezvoltare a domeniului audiovizual”

Mie ,Iulie 24, 2013 - 10:50

 

      Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat, în perioada 12-19 iulie 2013, pentru radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii din zonele de centru, nord şi sud ale Republicii Moldova, seminare cu tema „Respectarea prevederilor Codului Audiovizualului şi deciziilor normative ale CCA. Perspective de dezvoltare a domeniului audiovizual”.

       Pe data de 12 iulie, la Chişinău, membrii şi angajaţii CCA s-au întâlnit cu radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii din zona de centru a Republicii Moldova. În cadrul seminarului au fost puse în discuţie subiecte privind evaluarea activităţii radiodifuzorilor în condiţiile ultimelor modificări ale Codului audiovizualului şi aprobării unor decizii normative ale CCA, tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală, modificarea Regulamentului privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, perspectivele de dezvoltare a domeniului audiovizual din Republica Moldova etc.

La 16 iulie, întâlnirea a avut loc la Bălţi, cu participarea radiodifuzorilor locali din Orhei, Briceni, Nisporeni, Glodeni, Sângerei, Soroca, Floreşti, Teleneşti şi Dubăsari.

      Cel de-al treilea seminar s-a desfăşurat la Comrat, pe data de 19 iulie, cu participarea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii din Unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia şi din raioanele Hânceşti, Criuleni, Ştefan-Vodă, Anenii Noi, Căuşeni şi Cantemir.

      Specialiştii şi responsabilii de  la CCA au oferit explicaţii cu privire la modificările legislative şi la implementarea  actelor normative în vigoare, cu privire la procedura de evaluare a conţinutului serviciilor de programe prin  monitorizare, precum şi cu privire la Regulamentul de gestionare a Fondului de susţinere a radiodifuzorilor. Participanţii la discuţie au făcut un schimb de opinii referitor la modalităţile şi procedurile de comunicare şi relaţionare a agenţilor economici cu specialiştii din aparatul CCA în vederea eficientizării activităţilor curente.

        Actorii din domeniul audiovizualului s-au arătat deosebit de interesaţi de subiectul care a vizat tranziţia la televiziunea digitală. Invitat în calitate de expert în domeniu,  directorul tehnic al  ÎS „Radiocomunicaţii”, Veaceslav Pascal, a venit cu informaţii despre condiţiile şi mecanismele ce urmează a fi puse în aplicare în procesul de creare a multiplexelor regionale şi naţionale. 

         În cadrul discuţiilor, radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii au semnalat lipsa acută a cadrelor calificate. Astfel, în sectorul rural, dar şi în cel urban, majoritatea agenţilor economici din domeniul audiovizual se confruntă cu un deficit de personal, cauzat de emigrarea unei bune părţi a populaţiei peste hotarele Republicii Moldova, dar şi de calificarea joasă a forţei de muncă, drept care sunt nevoiţi să recurgă la angajarea cadrelor mai puţin calificate, ceea ce, de multe ori, se răsfrânge asupra calităţii serviciilor prestate.

       Distribuitorii de servicii locali au mai atenţionat că o problemă cu care se confruntă de mult timp este inexistenţa publicităţii. În condiţiile în care piaţa publicitară este, în mare parte, concentrată în municipiul Chişinău, doar câteva posturi de televiziune sunt favoritele spre care este canalizată cea mai mare parte a banilor. De aici şi dificultăţile financiare pe care le întâmpină radiodifuzorii locali în activitatea pe care o desfăşoară în domeniul audiovizual.

       În acelaşi timp, radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii au salutat ideea organizării de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului a unui concurs naţional al programelor televizate din audiovizualul autohton, în cadrul căruia vor fi premiate cele mai bune producţii televizate şi cei mai buni profesionişti din domeniu.

      Desfăşurarea acestor seminare au drept scop dezvoltarea unui dialog constructiv, o comunicare directă cu radiodifuzorii locali şi distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova pentru a găsi şi oferi soluţii problemelor semnalate de actorii de pe piaţa audiovizuală.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul