Programele audiovizuale locale și în limba română, monitorizate de Consiliul Audiovizualului

Vin ,Mai 27, 2022 - 12:58
Consiliul Audiovizualului a dispus, prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune „10 TV”, „Media TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”, „Publika TV”,  „Canal 3”, „N 4”, și „MEGA TV”, în baza înregistrărilor prezentate de către furnizori. Perioada de monitorizare: 21-27 martie 2022.
Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de televiziune „Publika TV”, „Canal 3”, „N4” și „MEGA TV” au comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:
 
Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.        
„Publika TV”,
„General Media Group Corp” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
2.        
„Canal 3”,
„Telestar Media” SRL
 
 
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Amendă
12 000 de lei
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Amendă
10 000 lei
3.        
„N4”,
„SELECTCANAL-TV” SRL
pentru încălcarea repetată prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din Cod.
Amendă
6 000 de lei
4.        
„MEGA TV”,
„Real Radio” SRL
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Amendă
10 000 de lei
 
 
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: „General Media Group Corp” SRL, „Telestar Media” SRL, „Real Radio” SRL și „SELECTCANAL-TV” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.
 
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul