Programele audiovizuale locale și în limba română, monitorizate de Consiliul Audiovizualului

Vin ,Mai 06, 2022 - 14:33
Consiliul Audiovizualului a dispus, prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV-DROCHIA”, „TV Elita”, „SOR TV”, „ATV”, „Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV 6”, „Orhei TV”, „TV 8”, „PRO TV Chișinău”, „Canal 2”, „Canal 5” și „Prime”, în baza înregistrărilor prezentate de către furnizor. Perioada de monitorizare: 21-27 martie 2022.
Urmare a monitorizării s-a atestat că serviciile media audiovizuale de televiziune „Canal 2”, „Canal 5”, „TV 6”, „Orhei TV”, „PRO TV Chișinău”, „TV 8”, „TVR Moldova” și „Prime” au comis derogări ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate următoarele sancțiuni:
 
Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
  1.  
„Canal 2”,
„Telestar Media” SRL
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Amendă
10 000 de lei
  1.  
„Canal 5”,
„MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL
 
 
 
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
  1.  
„TV 6”,
MEDIA RESURSE” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
  1.  
„Orhei TV”,
MEDIA RESURSE” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
  1.  
„Pro TV Chișinău”,
ÎCS „PRO DIGITAL” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
  1.  
„TV8”,
AO „Media Alternativă” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
  1.  
„TVR Moldova”,
„Societatea Română de Televiziune”
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
  1.  
„Prime”,
 „General Media Group Corp” SRL
 
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)  din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
 
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Societatea Română de Televiziune”, „MEDIA RESURSE” SRL, AO „Media Alternativă” SRL, ÎCS „PRO DIGITAL” SRL, „Telestar Media” SRL, „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL și „General Media Group Corp” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.
 
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul