Serviciul de presă

 • 18 Martie
  Consiliul Audiovizualului a decis la ultima ședință monitorizarea felului în care este reflectat subiectul refugiaților din Ucraina în Republica Moldova în cadrul principalelor buletine de știri difuzate în serviciile de programe ale furnizorilor naționali de servicii media.
  Monitorizarea va cuprinde 7 zile, inclusiv zilele de week-end, în contextul dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a) și b), alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale.
 • 18 Martie
  În cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului din 17 martie 2022, vicepreședinta Aneta Gonța a făcut un apel către furnizorii de servicii media audiovizuali ca în procesul de informare a publicului despre conflictul armat din Ucraina să respecte cu strictețe legislația audiovizuală și Codul deontologic al jurnalistului, să se abțină de la un limbaj inflamator, iar informațiile trebuie să fie diverse, corecte, actuale și cuprinzătoare.
 • 17 Martie
  În ședința din 17 martie, autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării buletinului informativ din 09 martie 2022, difuzat de furnizorul de servicii media PP „Exclusiv Media” SRL în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune „NTV Moldova”, ora 19:00, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului Orest Dabija.
 • 17 Martie
  CA a sancționat RTR Moldova cu 20 000 de lei pentru modul în care a reflectat criza de securitate din regiune și războiul din Ucraina
  Consiliul Audiovizualului a decis pe perioada stării de urgență monitorizarea programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, inclusiv cele achiziționate/ retransmise, ale posturilor de televiziune.
 • 14 Martie
  CA a sancționat cu avertizare publică „TV 6” și „Orhei TV”, urmare a petiției Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
  Autoritatea de reglementare a examinat rezultatele monitorizării serviciului media „TV 6” și „Orhei TV în cadrul ședinței publice din 11 martie 2022”, urmare a petiției Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC).
 • 11 Martie
  CA a sancționat NTV Moldova” și „Primul în Moldova” pentru modul în care au reflectat criza de securitate din regiune și războiul din Ucraina
   
 • 11 Martie
  Autoritatea în domeniul reglementării audiovizuale a admis demersul Asociației Companiilor Creative cu privire la promovarea campaniei naționale de comunicare Moldova pentru pace și a recomandat în ședința din 11 martie curent furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a 3 spoturi video și 2 spoturi audio.
 • 4 Martie
  Autoritatea în domeniul reglementării audiovizuale va monitoriza, începând de astăzi, și distribuitorii, și furnizorii de servicii media în contextul dispoziției nr. 5 a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) cu privire la suspendarea difuzării și retransmisiunii unor programe care au fost produse inițial în state care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor artistice și de scurt metraj, și a emisiunilor de divertisment care nu au conținut militar.
 • 4 Martie
  În cadrul ședinței publice din 04 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării programului audiovizual „Новые русские сенсации”: „Я вам не Петя!”, difuzat de serviciul media audiovizual „NTV Moldova” pe 23 ianuarie 2022, urmare a autosesizării din 26 ianuarie a membrului CA, Eugeniu Rîbca.
 • 3 Martie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, la 02 martie, în ședință publică.