O nouă organigramă a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova a fost aprobată în ședința de azi

Vin ,Iunie 17, 2022 - 14:03
În cadrul ședinței de astăzi, 17 iunie 2022, a fost aprobată noua structură funcțională a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova (organigrama) care poate fi consultată în anexă.
Este de menționat că structura funcțională a fost aprobată în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 și pct. 12 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova aprobat prin decizia CA nr. 199 din 10 iunie 2022.
Totodată, a fost aprobat și efectivul-limită de personal al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în număr de 58 unități, inclusiv 7 persoane ce exercită funcții de demnitate publică (membrii CA).
Președintele Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova va asigura realizarea atribuțiilor Consiliului conform structurii funcționale şi efectivului-limită de personal aprobate, în limita mijloacelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat.
Astfel, structura funcțională a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova intră în vigoare din 17 iunie 2022.
 
Serviciul Comunicare și relații cu presa