NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la situaţia companiei „Starnet” SRL

Joi ,Mai 29, 2014 - 23:00

Întrucît pe agenda media se menţine subiectul care vizează compania „Starnet”, Consiliul Coordonator al Audiovizualului consideră necesar să prezinte opiniei publice informaţia de care dispune.

În anul 2010, compania  S.C. „Starnet” SRL a solicitat autorizaţie de retransmisie pentru serviciul IP TV prin cablu de fibră optică, pentru studioul „TV-Box”, cu dreptul de a activa în mun. Chişinău, cu o listă de 25 de posturi TV.  În februarie 2011, întreprinderea a obţinut dreptul  de extindere pentru oraşul Ungheni  şi a fost aprobată o nouă ofertă de servicii de programe care conţinea 83 de posturi.

Pentru încălcări repetate şi grave constatate (retransmiterea ilegală a 113 posturi în lipsa actelor care confirmă dreptul de retransmisie), CCA a retras autorizaţia  de retransmisie companiei „StarNet” la 24 octombrie 2011.

S.C. „Starnet” SRL  a contestat în judecată decizia de retragere a autorizaţiei  şi a obţinut cîştig de cauză, astfel i-a fost restabilit dreptul de retransmisie. În perioada în care a durat procesul de judecată,  S.C. „Starnet” SRL şi-a desfăşurat activitatea de jure în temeiul autorizaţiei ce conţinea o ofertă de 83 de canale, dar de facto numărul de canale transmise fără acte depăşea impunător lista aprobată.

Între timp, fără a fi solicitat de la CCA autorizaţie de retransmisie pentru alte unităţi administrative, compania „Starnet” şi-a extins ilegal activitatea în localităţile Soroca, Edineţ, Sîngerei, Comrat, Cahul, Hînceşti, Făleşti, Floreşti, Călăraşi, Rîşcani, Ceadîr-Lunga, Cimişlia şi Bălţi.  Consiliul a sesizat, în repetate rînduri, instituţiile abilitate (Procuratura Generală, Inspectoratul Fiscal, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor) referitor la activitatea ilegală a întreprinderii „Starnet” în localităţile sus-numite.

În 2013,  după ce a cîştigat procesul de judecată şi autorizaţia de retransmisie,  S.C. „Starnet” SRL  a solicitat retragerea acesteia, în acelaşi timp, o nouă persoană juridică – „TV-BOX” SRL, a obţinut de la CCA o autorizaţie de retransmisie pentru studioul  cu acelaşi nume  „TV-BOX” pentru Chişinău şi Bălţi, cu o listă de  63 de posturi TV, şi pentru Ungheni, cu 64 posturi TV.  Prin urmare, declarînd în  cadrul conferinţei  de presă din data de 29 mai 2014 că studioul „TV-Box” retransmite 151 de posturi, reprezentanţii companiei au recunoscut că încalcă condiţiile autorizaţiei de care dispun.

Referitor la cadrul normativ, CCA precizează că legislaţia Republicii Moldova prevede expres  (nu lasă loc de interpretare) în articolele: 4 alineat (5) şi  28 alineat (1) că:

Retransmisia serviciilor de programe de către un distribuitor de servicii aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova se poate face numai în baza autorizaţiei de retransmisie de programe şi a licenţei tehnice”;

Retransmisia serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii se face numai în baza autorizaţiei de retransmisie eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi cu acordul producătorului serviciilor de programe preconizate pentru retransmisie”.

În aceeaşi ordine de idei, trebuie de menţionat şi faptul că standardele normative naţionale şi europene nu specifică şi nu delimitează modalităţile sau tipurile de retransmitere a semnalului: analogic, digital  sau altele.  Astfel, Codul Audiovizualului în Republica Moldova defineşte clar noţiunea de retransmisie drept „captare şi transmitere simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public  (art. 2 lit. b)”.

Ţinînd cont de evenimentele care s-au desfăşurat în ultima perioadă, dar şi de adresările către organele abilitate, care au fost neglijate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită implicarea urgentă a organelor de reglementare vizate pentru a rezolva situaţia care a fost creată pe piaţa serviciilor de audiovizual din Moldova.

Toate deciziile CCA cu privire la activitatea „Starnet” SRL: nr. 16 din 11.02.2010, nr. 117 din 15.10.2010, nr. 02 din 14.01.2011, nr. 28 din 25.02.2011, nr. 78 din 18.05.2011, nr. 93 din 15.06.2011, nr. 108 din 08.07.2011, nr. 150 din 24.10.2011, nr. 40 din 29.03.2012, nr. 162 din 11.10.2013, sînt publicate pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul