În atenția radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii audiovizuale

Lun ,Ianuarie 29, 2018 - 15:42

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în contextul noilor modificări la Codul audiovizualului cu privire la contracararea propagandei străine pe teritoriul țării noastre, le reamintește radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova că au obligația să-și racordeze serviciile de programe audiovizuale și ofertele serviciilor de programe retransmise în concordanță cu noile norme audiovizuale. Astfel, art. I pct. 3 din Legea nr. 257 din 22 decembrie 2017 Cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (MO nr. 7-17 (6402-6412) din 12.01.2018), statuează expres: „În vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră”. Legea va intra în vigoare în termen de 30 de zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, adică din 12 februarie 2018.

Drept urmare, radiodifuzorii vor prezenta spre aprobare Concepția generală a serviciului de programe, conform noului model, până pe data de 09 februarie  2018, iar distribuitorii de servicii vor prezenta notificări cu privire la modificările operate în Oferta serviciilor de programe retransmise în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(21) din Codul audiovizualului, la fel, până pe data de 09 februarie  2018.

Pentru că în procesul racordării serviciilor de programe audiovizuale și a ofertelor serviciilor de programe retransmise în concordanță cu noile norme audiovizuale au apărut mai multe neclarități, Consiliul Coordonator al Audiovizualului face publică Lista țărilor membre ale Uniunii Europene și a statelor care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră.

 

Lista țărilor membre ale Uniunii Europene și a statelor care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră

(Strasbourg, 05 mai 1989)

 

Nr.

 

1.   

Albania

2.   

Austria

3.                  

Belgia

4.   

Bosnia

5.   

Bulgaria

6.   

Cipru

7.   

Croația

8.                  

Danemarca

9.   

Elveția

10.

Estonia

11.

Finlanda

12.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

13.

Franța

14.

Germania

15.              

Grecia

16.              

Irlanda

17.

Italia

18.

Letonia

19.

Liechtenstein

20.

Lituania

21.              

Luxemburg

22.

Malta

23.

Regatul Unit

24.

Muntenegru

25.

Norvegia

26.              

Olanda

27.

Polonia

28.

Portugalia

29.

Republica Cehă

30.

Republica Moldova

31.

Republica Slovacă

32.

România

33.

San Marino

34.

Serbia

35.

Slovenia

36.

Spania

37.              

Suedia

38.

Turcia

39.

Ucraina

40.

Ungaria

41.

Vatican

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul