ÎN ATENȚIA RADIODIFUZORILOR ȘI DISTRIBUITORILOR DE SERVICII AFLAȚI SUB JURISDICȚIA REPUBLICII MOLDOVA!

Mie ,Septembrie 12, 2018 - 10:08

Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează joi, 13 septembrie 2018, la Cahul, seminarul zonal cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica societală”.

La eveniment vor participa: Dragoș Vicol, președinte CCA; Rast’o Kuzel, expert independent al Consiliului Europei, contractat de Proiectul Comun „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova” pentru a asista CCA în procesul de actualizare a Metodologiei de monitorizare; Ion Groza, președintele raionului Cahul; Natalia Porubin, coordonatoare de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice; Victoria Puiu, comunicatoare UN Women Moldova; Denis Coțofan, Direcția Juridică, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Rep. Moldova; Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității; Vera Petuhov, directoare-adjunctă, Biroul Relațiilor Interetnice; membri și reprezentanți ai CCA; radiodifuzori locali și distribuitori de servicii din regiunea de sud a Republicii Moldova.

În cadrul seminarului vor fi abordate subiecte precum: Proiectul Metodologiei actualizate și revizuite de monitorizare a radiodifuzorilor; Normele etice în materialele jurnalistice privind violența asupra copiilor; Limbajul și publicitatea sexistă în conținutul media; Prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal în domeniul audiovizual; Xenofobia și toleranța într-o societate democratică; Dialogul intercultural etc.

La eveniment sunt invitați să participe radiodifuzorii și distribuitorii de servicii audiovizuale din zonele de sud și centru ale Republicii Moldova.

Seminarul va avea loc în or. Cahul, sala de conferințe a Consiliului Raional, etajul 1 (Piața Independenței nr. 2, ora 10:00).

Agenda poate fi consultată aici.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul