ÎN ATENȚIA RADIODIFUZORILOR CE EMIT PRIN ETER ȘI CABLU ÎN LOCALITĂȚILE REPUBLICII MOLDOVA!

Vin ,Noiembrie 04, 2016 - 15:32

CCA A DEMARAT CONCURSUL PENTRU SELECTAREA PROIECTELOR DE EMISIUNI CARE ABORDEAZĂ SUBIECTE ȘI PROBLEME DE INTERES PUBLIC

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, preocupat de necesitatea de a dezvolta piaţa audiovizuală şi de a stimula producţia audiovizuală autohtonă – pentru a oferi publicului emisiuni de interes social, civic, cognitiv, educativ şi cultural, şi întru realizarea acţiunilor trasate în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 şi Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe (2016-2018)(Obiectivul 2), a anunţat, prin Decizia CCA nr. 30/179 din 28 octombrie (publicată în M. O din 04 noiembrie 2016 nr. 379-386),  Concurs pentru selectarea proiectelor de emisiuni care abordează subiecte şi probleme de interes public.

Temele de interes public propuse la concurs:

I. Promovarea modului sănătos de viaţă;

II. Programe cu/despre/pentru persoanele cu dizabilităţi;

III. Programe cu/despre/pentru minorităţile naţionale;

IV.  Programe care abordează probleme ecologice;

V. Programe cu/despre/minori și educaţie.

 Concursul este destinat radiodifuzorilor ce emit prin eter şi cablu în localităţile Republicii Moldova. În cazul radiodifuzorilor din municipiile Chişinău şi Bălţi, pot participa doar cei care difuzează prin cablu, iar procentul programelor autohtone este mai mare de 60% din volumul de emisie.

Perioada de depunere a dosarelor: 04-18.11.2016.

Analiza dosarelor şi deciziile finale referitor la proiectele selectate vor fi luate de membrii CCA prin vot în cadrul şedinţei publice. Rezultatele concursului vor fi făcute publice în cadrul şedinţei CCA nu mai tîrziu de 15 zile din ziua încheierii procedurii de depunere a dosarelor.

Regulamentul de desfăşurare a Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016, și formularele de participare la concurs sînt atașate în fișierul alăturat.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul