ÎN ATENȚIA RADIODIFUZORILOR AFLAȚI SUB JURISDICȚIA REPUBLICII MOLDOVA!

Vin ,Octombrie 05, 2018 - 13:33

CCA a demarat Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin Decizia nr. 24/166 din 28.09.2018 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 377-383 din 05.10.2018) anunță Concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2018.

Concursul este destinat radiodifuzorilor ce emit prin eter și cablu în localitățile Republicii Moldova. Radiodifuzorii publici nu pot aplica în cadrul acestui proiect.

Fiecare radiodifuzor poate participa cu un singur proiect Radio și/sau TV.

TEME DE INTERES PUBLIC:

  1. Prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca prestată de copii) a abuzurilor, a neglijenței și a violenței împotriva copiilor;
  2. Promovarea imaginii pozitive și drepturile persoanelor cu nevoi speciale;
  3. Programe cu/despre/pentru minoritățile naționale (în limbile minorităților naționale, cu subtitrare în limba română);
  4. Abordarea și soluționarea modernă a problemelor de mediu în Republica Moldova, în contextul integrării în Uniunea Europeană;
  5. Informarea familiilor și a comunității cu privire la semnele de pericol pentru viața și sănătatea copiilor;
  6. Promovarea turismului intern (cu respectarea Legii nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate);
  7. Importanța implicării părinților în educația copiilor;
  8. Discriminarea, xenofobia, homofobia, stereotipurile etnice, rasismul, tensiunile interetnice și segregarea: scuze perfecte de a limita drepturi și libertăți;
  9. Modul sănătos de viață în detrimentul viciilor.

Radiodifuzorii au obligația de a elabora emisiunile câștigătoare în concurs în așa fel, încât să devină accesibile persoanelor cu deficiențe de auz și văz, prin mesaje text, interpretare mimico-gestuală, descriere audio sau alte tehnici similare.

Radiodifuzorii care vor elabora emisiunile câștigătoare în concurs în limba minorităților naționale, au obligația de a le subtitra în limba română.

Perioada de depunere a dosarelor: 08 octombrie – 01 noiembrie 2018, inclusiv.

Analiza dosarelor și deciziile finale referitor la proiectele selectate vor fi luate de membrii CCA prin vot în cadrul ședinței publice.

Rezultatele concursului vor fi făcute publice în cadrul ședinței CCA nu mai târziu de 20 zile din ziua încheierii procedurii de depunere a dosarelor.

Persoana de contact: Lidia Viziru, șef adjunct Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare.

Telefon de contact: 022 24 38 80.