În atenția radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

Joi ,Ianuarie 04, 2018 - 14:33

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, preocupat de a oferi accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la informație prin intermediul mijloacelor de comunicare audiovizuale, reamintește radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova că din 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare prevederile  pct. 10 din Decizia nr. 16/101 din 21 iulie 2017 – Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale, care stipulează: „Radiodifuzorii naționali sunt obligați să asigure accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz sau de vedere la programele de actualități, spoturi electorale în timpul campaniilor electorale prin difuzarea acestora în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron. Dezbaterile electorale vor fi transmise în reluare în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron”. Astfel, posturile de televiziune care vor reflecta campaniile electorale la alegerile parlamentare, prezidențiale, referendumuri sau alte exerciții electorale, sunt obligate să asigure cu interpretare în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron emisiunile de dezbateri electorale, talk show-uri politice, un buletin de știri și alte materiale jurnalistice cu caracter electoral. Dacă din anumite considerente  radiodifuzorii nu vor putea asigura interpretarea simultană în limbajul semnelor, programele cu tentă electorală vor fi transmise în reluare prin mesaje text, interpretare mimico-gestuală, descriere audio sau alte tehnici similare. Titrele înserate în aceste programe vor fi amplasate în partea de jos a ecranului, vor avea o mărime citibilă, cu o viteză medie de rulare și vor corespunde cu esența și imaginile difuzate.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului își reiterează angajamentul de a asigura dreptul de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive și văz și atenționează radiodifuzorii că începând cu 01 septembrie 2017 au obligația să transmită zilnic câte un buletin de știri, între orele 17.00 și 23.00, în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron în limba română pentru persoanelor cu deficiențe de auz și prin semnal sonor pentru persoane cu deficiențe de vedere. În limbajul semnelor vor fi difuzate și programele de importanță majoră sau rezumatele acestora, mesajele de urgență, de securitate sau sănătate publică. Prognoza meteo va fi difuzată atât în format video, cât și audio.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul