În atenția radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

Vin ,August 18, 2017 - 13:41

În cadrul ședinței publice de astăzi, 18 august 2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat și a luat act de demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, care conține Nota verbală a Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova „privind prevenirea și neadmiterea difuzării pe teritoriul Republicii Moldova a filmului de propagandă „Crimeea”, care justifică și „legalizează” ocuparea teritoriilor ucrainene de către Federația Rusă”.

Astfel, Consiliul Coordonator al Audiovizualului reiterează că art. 8 alin. (1) din Codul audiovizualului stipulează că „Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul să decidă liber asupra conţinutului emisiunilor şi programelor lor, respectând principiul de pluralitate a opiniilor în conformitate cu cadrul juridic şi condiţiile expuse în licenţa de emisie”. Concomitent, CCA reamintește că, în conformitate cu art. 39 alin. (2), „este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului, autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea prezentului cod, a tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte”. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale are atribuția, prin art. 40 alin. (1) lit. b), să supravegheze „corectitudinea conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe”.

În acest context, Consiliul Coordonator al Audiovizualului reafirmă plenar dreptul radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova la independența și libertatea editorială, având obligația să respecte cu strictețe prin programele pe care le difuzează dispozițiile articolului 7 din Codul audiovizualului – Echilibrul şi pluralismul politico-social, care prevede:

 (1) În spiritul respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului.

(2) Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare.

(3) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial. Concepţiile radiodifuzorilor privind reflectarea campaniilor electorale se aprobă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi sînt prezentate Comisiei Electorale Centrale, în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.

(4) Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît:

a) informaţia care compune ştirea să fie veridică;

b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri;

c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.

(5) Pentru a proteja pluralismul şi diversitatea politică, socială şi culturală, concentrarea proprietăţii este limitată la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice”.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul