ÎN ATENŢIA RADIODIFUZORILOR!!!

Mar ,Aprilie 21, 2015 - 11:22

Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin Hotărîrea nr. 3266 din 17 aprilie 2015, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

Astfel, fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pînă la 24 aprilie 2015 inclusiv, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală.

În conformitate cu prevederile pct. 11 din Regulamentul nominalizat, declaraţiile vor conţine:

- numele proprietarului/proprietarilor (fondatorilor/co-fondatorilor) persoanei juridice, avînd responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe, care asigură difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui terţ;

- principiile asumate de către instituţia de informare în masă privind reflectarea campaniei electorale;

- principiul de programare şi acordare a timpilor de antenă;

- orarul timpilor de antenă contra plată sau condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată; tarifele pentru timpii de antenă contra plată care nu pot depăşi tarifele stabilite în mod obişnuit pentru publicitatea comercială;

- principiile de organizare a dezbaterilor electorale;

- ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant, inclusiv sub aspectul dimensiunii de gen şi al respectării egalităţii pentru persoanele cu nevoi speciale după caz;

- modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali, în conformitate cu art. 64 din Codul electoral;

- grila emisiunilor cu caracter electoral sau condiţiile de programare a acestora;

- numele şi prenumele, numerele telefonului de serviciu şi al telefonului mobil, faxul şi adresa electronică ale responsabilului de reflectarea campaniei electorale.

Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală vor înştiinţa, în acelaşi termen, CCA despre acest fapt.

Totodată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului atenţionează radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova că, în cazul prezentării declaraţiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale generale cu încălcarea termenului stabilit, CCA va aplica sancţiuni prevăzute în art. 38 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova poate fi accesat pe paginile electronice ale CEC şi CCA, la Rubricile Alegeri locale 2015 sau în ataşamentul de mai jos.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul