ÎN ATENŢIA RADIODIFUZORILOR

Mar ,Septembrie 30, 2014 - 23:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului informează radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova că, în conformitate cu Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova, fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală urmează să depună la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), pînă la 6 octombrie 2014, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală. Declaraţiile vor conţine:

 

  • numele proprietarului/proprietarilor (fondatorilor/co-fondatorilor) persoanei juridice, avînd responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe, care asigură difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui terţ;
  • principiile asumate de către instituţia de informare în masă privind reflectarea campaniei electorale;
  • principiul de programare şi acordare a timpilor de antenă;
  • orarul timpilor de antenă contra plată sau condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată; tarifele pentru timpii de antenă contra plată care nu pot depăşi tarifele stabilite în mod obişnuit pentru publicitatea comercială;
  • principiile de organizare a dezbaterilor electorale;
  • ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant, inclusiv sub aspectul dimensiunii de gen şi al respectării egalităţii pentru persoanele cu nevoi speciale după caz;
  • modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali, în conformitate cu art. 64 din Codul electoral;
  • grila emisiunilor cu caracter electoral sau condiţiile de programare a acestora;
  • numele şi prenumele, numerele telefonului de serviciu şi al  telefonului mobil,  faxul şi adresa electronică ale responsabilului de reflectarea campaniei electorale.

 

Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală au obligaţia de a aduce la cunoştinţa CCA despre acest fapt în acelaşi termen.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul