ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DIN JURISDICȚIA REPUBLICII MOLDOVA

Mie ,Martie 25, 2020 - 11:35
ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DIN JURISDICȚIA REPUBLICII MOLDOVA
 Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a emis, pe data de 24 martie 2020, Dispoziția nr. 02, cu următorul conținut:
DISPOZIȚIE CU TITLU EXECUTORIU IMEDIAT PENTRU TOȚI SUBIECȚII  CODULUI SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE
DISPOZIȚIA SE APLICĂ PE ÎNTREAGA DURATĂ A STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 
Luând în considerație faptul că traversăm o perioadă critică, extrem de gravă din toate punctele de vedere, dictată de expansiunea pandemică a noului Coronavirus (COVID-19), ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul acționării în regim de putere publică și în scopul realizării interesului public, Consiliul Audiovizualului (CA), în calitatea sa de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, emite cu titlu executoriu imediat pentru toți subiecții Codului serviciilor media audiovizuale (furnizorii și distribuitorii de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova, organele de supraveghere a activităţii furnizorilor publici de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video aflaţi în jurisdicţia Republicii, furnizorii de servicii media care utilizează o frecvenţă acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova, care utilizează un slot acordat de autoritatea publică competentă din Republica Moldova, care utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova sau care utilizează o legătură la internet situată pe teritoriul Republicii Moldova) următoarea DISPOZIȚIE:
În toate programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri cu privire la reflectarea situației la zi și a consecințelor generate de efectele pandemice ale COVID-19, atât în plan național, cât și extern,  subiecții enunțați mai sus se vor ghida exclusiv de principiile informării corecte, astfel încât să asigure cu obligativitate și fără echivoc următoarele reguli.
 1. Redactarea şi prezentarea ştirilor/informațiilor va fi operată în condiții de circumspecție sporită, rigoare şi acurateţe maximă, luându-se în calcul impactul pe care îl poate produce respectiva știre sau informație.
 2. Între subiectul abordat şi imaginile ce însoţesc comentariul va exista o conexiune reală și adecvată.
 3. Titlurile şi textele afişate pe ecran vor reflecta cât mai exact esenţa faptelor şi datelor prezentate.
 4.  În condițiile stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, se va prezenta obligatoriu poziția oficială a autorităţilor publice competente (Organizația Mondială a Sănătății, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale), acestea fiind cele mai avizate și mai competente în materia respectivă.
 5. Pe durata perioadei stării de urgență prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context național, cât și extern,  unicele surse sigure, veridice, imparţiale și  echilibrate fiind autorităţile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Mondială a Sănătății).  Această obligativitate rezidă imperios din necesitatea asigurării exactității maxime şi corectitudinii depline a informației, din caracterul esenţial al faptului că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor.
 6. Difuzarea cu prioritate maximă în cadrul serviciilor media audiovizuale a informaţiilor exhaustive cu privire la starea de urgenţă, în sensul reflectării neîntârziate a datelor şi comunicatelor oficiale ale autorităţilor publice. Informaţiile respective vor fi prezentate obligatoriu inclusiv prin intermediul limbajului mimico-gestual sau prin titrare sincron pentru a asigura accesul la informaţie al tuturor cetățenilor.
În contextul celor dispuse, toți furnizorii de servicii media audiovizuale din jurisdicția Republicii Moldova sunt obligați să întreprindă imediat următoarele acțiuni (circumscrise inclusiv schimbului permanent de bune practici între Consiliul Național al Audiovizualului din România (CNA) și Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova (CA), actualizat prin semnarea la 21.11.2019 la București a Protocolului între cele două autorități de reglementare în domeniul audiovizualului):
 • asigurarea măsurilor redacționale necesare, adaptate stării de urgență instituite, în vederea respectării obligațiilor legale privind informarea corectă a publicului;
 • evitarea senzaționalului și a infodemiei caracterizată de supraabundența de informații ce pot crea confuzie;
 • combaterea contaminării publicului cu fake news apărute pe rețelele de socializare;
 •  verificarea oricăror informații legate, direct sau indirect, de subiectul coronavirus;
 • respectarea regulilor deontologice și acordarea unei atenții speciale fiecărui mesaj diseminat, astfel încât să nu fie stimulată latura emoțională, panica și nesiguranță în rândul cetățenilor.
 
Varianta semnată a Dispoziției semnate de Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, poate fi consultată alăturat.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul