În atenția furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova!

Mie ,Septembrie 02, 2020 - 13:14
Consiliul Audiovizualului informează că la data de 01 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin Hotărârea nr. 4151, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.
Astfel, în conformitate cu pct. 9 al Regulamentului aprobat de CEC:
„Fiecare furnizor de servicii media care va reflecta campania electorală depune la CA, în
termen de 7 zile de la aprobarea prezentului regulament, o declarație privind politica editorială pentru campania electorală, cu următorul conținut:
- numele proprietarului/proprietarilor furnizorului de servicii media;
- principiile asumate de către furnizorul de servicii media privind reflectarea campaniei
electorale;
- condițiile de programare a timpilor de antenă contra plată/gratuiți;
- principiul de programare și acordare a timpilor de antenă;
- orarul timpilor de antenă gratuiți și contra plată sau condițiile de programare a timpilor de antenă gratuiți și contra plată, tarifele pentru timpii de antenă contra plată care nu pot depăși tarifele stabilite în mod obișnuit pentru publicitatea comercială;
- ordinea și principiile de organizare a dezbaterilor electorale;
- modul de evidență a timpilor de antenă acordați concurenților electorali, în conformitate cu art. 69 din Codul electoral;
- grila emisiunilor cu caracter electoral și condițiile de programare a acestora;
- numele, prenumele, numerele telefoanelor de serviciu și al telefonului mobil, faxul și adresa electronică a persoanei responsabile de reflectarea campaniei electorale;
- o declarație prin care se obligă săptămânal (în ziua de luni) să prezinte la CA și CEC informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în săptămâna precedentă”.
Pct. 10 din Regulamentul aprobat de CEC stipulează: „Furnizorii de servicii media care nu vor reflecta campania electorală înștiințează CA despre acest fapt în termenul stabilit la pct. 9” .
Pct. 11 statuează: Furnizorii de servicii media care nu au prezentat în termenul stabilit declarațiile spre aprobare către CA, fapt constatat prin decizia CA, nu au dreptul să reflecte campania electorală la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020”.
Pct. 12 prevede: „Consiliul Audiovizualului examinează în ședință publică declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor prezidențiale și le plasează pe pagina web în termen de 24 ore după aprobare. CA are dreptul să respingă declarațiile care nu corespund cerințelor și să solicite aducerea lor în concordanță cu legislația în termen de până la 3 zile calendaristice. În cazul prezentării declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile prezidențiale cu încălcarea termenului stabilit, CA aplică sancțiuni, în conformitate cu legislația audiovizuală”.
Pct. 41 specifică: „În campania electorală pentru alegerile prezidențiale, furnizorii de servicii media naționali au obligația, iar cei locali și regionali au dreptul să organizeze dezbateri electorale. Pentru a reduce riscurile de infectare și răspândire a virusului COVID-19, dezbaterile electorale pentru alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020, organizate de furnizorul public de televiziune, pot fi retransmise, în regim live, de alte posturi de televiziune, ceea ce nu împiedică dreptul altor furnizori de servicii media, care au anunțat CA că vor reflecta campania electorală în condițiile pct. 9, să organizeze propriile dezbateri electorale”.
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova mai prevede: pct. 13 „Declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea campaniei electorale se adoptă de către:
- Consiliul de supraveghere a furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” și administrația furnizorului public regional de servicii media Compania „Gagauziya Radio Televizionu”;
- administrația furnizorului privat de servicii media”.
Pct. 14 din Regulament stabilește: „După aprobarea declarației privind politica editorială pentru reflectarea campaniei electorale, furnizorul de servicii media are dreptul să modifice și/sau să o completeze numai în cazul în care prin această acțiune nu este afectată reflectarea echitabilă, echilibrată și imparțială a alegerilor. Furnizorul de servicii media expediază CA modificările și/sau completările la declarația privind politica editorială, în 24 ore de la aprobare, care se vor pune în aplicare doar după aprobarea lor de către CA ”.
Astfel, urmare a celor menționate mai sus, declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală urmează a fi depuse la Consiliului Audiovizualului (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46, MD-2012 sau la adresa electronică: office@cca.md) până la 08 septembrie 2020, inclusiv.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul