ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE AFLAȚI ÎN JURISDICȚIA REPUBLICII MOLDOVA

Lun ,Martie 16, 2020 - 11:19
În contextul evoluției epidemiei de infecție cu COVID-19 (coronavirus) atât la nivel global și regional, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, în frunte cu prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu – președintele comisiei, și ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu – vicepreședinta comisiei;
Ținând seama de prevederile art. 22 din Codul serviciilor media audiovizuale – Difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de război:
„(1) Informațiile și comunicatele oficiale ale autorităților publice cu privire la starea de urgență, de asediu și de război sunt difuzate de către furnizorii de servicii media integral și cu prioritate.
(2) Informațiile prevăzute la alin.(1) sunt difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare în mod operativ, din momentul comunicării acestora.
(3) Informațiile prevăzute la alin.(1) sunt difuzate inclusiv prin intermediul limbajului mimico-gestual sau prin titrare sincron pentru a asigura accesul la informație al persoanelor cu dizabilități de auz”;
Urmare a Deciziei CA nr. 6/36 din 04 martie 2020, prin care Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și a obligat furnizorii de servicii media audiovizuale să mediatizeze, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și radiodifuziune sonoră spotul de informare a publicului larg privind măsurile de prevenire și control, precum și în vederea protejării personale și limitării răspândirii infecției cu coronavirusul de tip nou (1 spot, realizat în limba română, în variantă video și audio, durata: 01 min. 07 sec. și, respectiv, 45 sec.), pentru perioada: 04 martie – 04 iunie 2020;
În scopul gestionării mediatizării în serviciile TV și Radio a informațiilor cu privire la evoluția epidemiei de infecție cu COVID-19 în țara noastră și pentru a evita situațiile de panică și dezinformare din cauza unor știri false;
Întru informarea cetățenilor Republicii Moldova cu privire la reducerea riscurilor de apariție și de răspândire a îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus,
 
Consiliul Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public și de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, solicită furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova să difuzeze integral și cu prioritate hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență cu privire la măsurile naționale de reducere a riscurilor de apariție și de răspândire a îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus (COVID-19).
De asemenea, Consiliul Audiovizualului solicită furnizorilor de servicii media audiovizuale să mediatizeze periodic și cu maximă operativitate măsurile de autoprotecție și, totodată, să încurajeze respectarea regulilor de igienă personală recomandate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, dar și a altor măsuri implementate la nivel național pentru a limita riscul de răspândire a infecției cu Coronavirus.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul