În atenția furnizorilor de servicii media audiovizuale

Sâm ,Mai 09, 2020 - 08:21
Consiliul Audiovizualului, având convingerea că libertatea de exprimare și asigurarea accesului neîngrădit la orice informație de interes public constituie fundamente esențiale ale unei societăți democratice, și ținând cont de faptul că dreptul persoanelor cu dizabilități senzoriale (de auz/văz) la accesul serviciilor de programe audiovizuale reprezintă una din modalitățile de integrare socială a acestora și este un imperativ pentru o societate democratică în care, în mod normal, sunt respectate drepturile și asigurarea egalității de șanse a tuturor categoriilor de cetățeni, solicită furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să respecte cu strictețe prevederile Regulamentului privind asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz și auz (Decizia 61/216 din 30.12.2019) și ale Regulamentului privind conținuturile audiovizuale (Decizia 61/219 din 30.12.2019).
În contextul situației excepționale dictată de pandemia COVID-19, precum și a măsurilor și recomandărilor instituite de Comisia pentru Situații Excepționale și Organizația Mondială a Sănătății se impune respectarea cu strictele și maximă responsabilitate a acestor acțiuni.
În acest sens, Consiliul Audiovizualului publică integral demersul Federației Mondiale a Surzilor (traducere din limba engleză), parvenit în adresa instituției.
 
Tema: Atenție sporită față de asigurarea tuturor comunicatelor despre pandemia COVID-19 cu limbaj mimico-gestual, interpretat de traducători calificați și profesioniști
 
Pandemia COVID-19 este o criză la nivel global fără precedent în domeniul ocrotirii sănătății, care afectează miliarde de oameni în toată lumea, inclusiv pe cei surzi. Federația mondială a surzilor (FMS), fiind o organizație care reprezintă interesele și drepturile a peste 70 de milioane de surzi din 125 de țări, inclusiv din Republica Moldova, monitorizează minuțios evoluția pandemiei COVID-19 și impactul acesteia asupra comunităților de surzi.
FMS solicită insistent de la Guvernul Republicii Moldova luarea fără tergiversări a măsurilor pentru asigurarea accesului persoanelor cu deficiențe de auz la informație despre COVID-19 prin utilizarea limbajului mimico-gestual. Este extrem de important ca toate comunicatele persoanelor din domeniului ocrotirii sănătății să fie însoțite de interpretare în limbajul mimico-gestual. Anunțurile televizate (directe sau în reluare) ce țin de epidemia de coronavirus trebuie neapărat să fie însoțite de interpretare în limbajul mimico-gestual, iar translatorii să fie clar vizibili pe ecran în tot timpul emisiei.
FMS dorește să atragă atenția asupra Ghidului ce ține de acces la informație, care se referă la ocrotirea sănătății în contextul pandemiei COVID-19. Printre principiile expuse în Ghid se conțin recomandările de asigurare a informării corecte și accesibile a persoanelor cu deficiență de auz despre criza la nivel global în domeniul ocrotirii sănătății. Dimensiunea minimă a imaginii interpretului în limbajul mimico-gestual trebuie să fie 50% din ecranul televizorului, iar minimum absolut să fie nu mai puțin de 25%. Pentru a garanta o interpretare de calitate, conducătorii instituțiilor de stat și ai posturilor TV trebuie să se consulte cu reprezentanții asociației naționale a surzilor în scopul identificării interpreților care vor face traducere în emisie.
Dreptul la interpretarea profesionistă și de calitate în limbajul mimico-gestual a informației despre COVID-19 are o importanță majoră pentru salvarea vieților persoanelor cu deficiențe de auz. Ca un supliment la asigurarea sănătății comunității surzilor din Republica Moldova, garanția acestui acces ajută la combaterea răspândirii virusului în rândurile populației. Accesul salvează vieți!
Consultându-se cu Asociația Surzilor din Republica Moldova în privința identificării interpreților profesioniști ai limbajului mimico-gestual care vor asigura o informare corectă și accesibilă despre pandemia COVID-19, Guvernul Republicii Moldova va exercita propriile obligațiuni stipulate în art. 4.3, 9 și 21 din Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de Republica Moldova la 08 aprilie 2009.
Se presupune că pe parcursul implementării prevederilor CDPD, guvernele naționale se vor consulta activ cu organizațiile persoanelor cu dizabilități despre corespunderea vieții lor cu prevederile art. 4.3 din Convenție. Astfel, are o importanță vitală de a lua în calcul sugestiile Asociației Surzilor din Republica Moldova în procesul de angajare a interpreților de limbaj mimico-gestual pentru asigurarea accesului la informare a comunității surzilor din R. Moldova.
În afară de această, în art. 9.2 (e) din CDPD se subliniază că țările care fac parte din Convenție, inclusiv R. Moldova, sunt obligate să întreprindă măsurile corespunzătoare de promovare a serviciului de traducere în limbajul mimico-gestual, pentru a facilita accesibilitatea. După cum este menționat în art. 9.2 utilizarea „interpreților profesioniști de limbaj mimico-gestual” se interpretează în sensul că interpreții în limbaj mimico-gestual trebuie să fie instruiți corespunzător cu participarea comunității surzilor, certificați conform mecanismului imparțial de certificare, în care să fie prezentați persoanele cu deficiențe de auz și salarizați în conformitate cu statutul lor profesional.
Suplimentar, în conformitate cu art. 21 (b), țările participante la Convenție, inclusiv R. Moldova, sunt obligate să faciliteze utilizarea limbilor mimico-gestuale, inclusiv prin intermediul interpreților de limbaj mimico-gestual, în relații oficiale cu persoanele cu deficiențe de auz.
În sfârșit, Organizația Mondială de Sănătate (OMS), în „Măsuri pentru protecția persoanelor cu dizabilități în perioada epidemiei COVID-19”, repetă obligațiunile guvernelor, inclusiv Guvernul R. Moldova, întru asigurarea accesibilității informației cu privire la sănătatea publică prin intermediul interpretării în limbajul mimico-gestual național”.
Varianta originală a demersului poate fi consultată alăturat.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul

 

Fișiere: