MESAJ DE SALUT

Vin ,Mai 19, 2017 - 09:20

Stimaţi colegi, reprezentanţi ai radiodifuzorilor şi mass-media,

Consiliul Coordonator al Audiovizualului are o responsabilitate enormă, care rezidă, în primul rând, în preocuparea pentru îmbunătăţirea serviciilor media audiovizuale, inclusiv prin coordonarea, autorizarea şi monitorizarea activităţii radiodifuzorilor, astfel încât prin pluralism eficient şi profesionalism publicul să devină beneficiarul unor informaţii corecte, echidistante şi operative. Este foarte important ca alegerile în Republica Moldova să le câştige cetăţenii şi nu televiziunile.

Rog ca reprezentanţii mass-media să contemple Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca pe o instituţie colegială, iar calitatea mea de preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului să vizeze moderarea şedinţelor, una care presupune, inclusiv, calităţi organizatorice şi administrative. Întreaga responsabilitate o voi împărţi, de azi înainte, cu colegii mei, membrii CCA, dar și cu întreg aparatul instituției. În pofida faptului că avem viziuni diverse, şi acest lucru cred că este foarte bun, fiindcă tocmai grație acestor viziuni, variate şi diverse, putem contribui la imaginea benefică a instituţiei noastre, care trebuie să fie una pe potriva aşteptărilor societăţii.

Pentru mine este foarte important ca activitatea CCA să fie circumscrisă exigenţelor şi aşteptărilor telespectatorilor şi radioascultătorilor. Cei mai importanţi sunt radiodifuzorii, iar și mai important este produsul pe care îl oferă instituţiile audiovizuale.

Este cert faptul că avem nişte provocări foarte mari, pe care le-aş defini în următoarele puncte-cheie. Este vorba de securizarea spaţiului informaţional al Republicii Moldova. Şi aici avem foarte mult de lucru în a fi foarte vocali şi a convinge legiuitorii ca să confere o dimensiune juridică noţiunilor de „propagandă”, „manipulare”, or, altfel, noi nu vom avea la dispoziţie mecanisme pentru a combate aceste flagele deosebit de nocive, nu doar pentru societatea noastră, ci în general, pentru lumea contemporană.

Un alt aspect vizează dezvoltarea pieţei media autohtone prin fortificarea produsului autohton şi susţinerea emisiunilor în limba română. Și aici avem foarte mult de lucru. Vom încerca să identificăm mecanisme viabile de a stimula, de a suscita interesul pentru producerea emisiunilor calitative şi de interes public şi social, care corespund intereselor diverselor categorii de cetățeni.

Pe agenda de lucru a CCA, desigur, se va afla constant şi problema accesului populaţiei cu necesităţi speciale la informaţie şi la serviciile mass-media audiovizuale. Consiliul va implementa bunele practici ale ţărilor europene la acest capitol şi va purta un dialog continuu de identificare a mecanismelor şi surselor de completare a instrumentelor existente la ora actuală, dar şi de încurajare şi susţinere a participării active a persoanelor cu dizabilităţi la acţiunile şi procesele la tema accesibilizării serviciilor audiovizuale.

CCA va întreprinde acţiuni prioritare pentru protecţia copiilor în programele de ştiri şi alte materiale jurnalistice. Principiul interesului superior al copilului va prevala în emisiunile radio şi TV destinate copiilor.

În rest, mă rog Bunului Dumnezeu să ne dea tuturor sănătate.

De asemenea, mă adresez clasei politice să ne judece din perspectiva faptelor şi a instrumentelor pe care le avem la dispoziţie. Societăţii civile vreau să-i adresez un mesaj de a fi parteneri, de a promova permanent dialogul şi cooperarea şi să încerce să ne ajute, printr-o expertiză de cea mai bună calitate, să nu considere că suntem părţi adverse, beligerante.

Indiferent că activăm în cadrul societății civile sau ne aflăm în serviciul public, avem acelaşi obiectiv – produse de calitate şi combaterea flagelurilor care afectează domeniul audiovizualului.

Mizez pe sprijinul Dvs., al tuturor celor care doresc binele domeniului audiovizualului din ţara noastră.”

Dragoş VICOL,

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului