MESAJ DE SALUT

Vin ,Octombrie 10, 2014 - 11:56

„Dragi prieteni şi colegi,

În primul rând,  vreau să vă mulţumesc tuturor pentru încrederea şi susţinerea acordată. Totodată, sper ca prin activitatea pe care îmi propun să o desfăşor să fiu la nivelul aşteptărilor voastre.

Domeniul audiovizualului este un factor de dezvoltare integrată a libertăţilor publice şi a democraţiei, iar Consiliului Coordonator al Audiovizualului îi revine responsabilitatea de a asigura dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la libera exprimare a ideilor şi opiniilor, la libera expunere a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune, precum şi dreptul la informare corectă, deplină şi operativă – drepturi garantate prin lege, în spiritul libertăţilor constituţionale.

CCA are puterea de a stabili orientări şi strategii foarte importante în reglementarea audiovizualului naţional. Am ferma convingere că prin colaborare şi implicarea fiecăruia, vom reuşi să realizăm activităţile necesare în beneficiul publicului, parcurgând împreună o cale interesantă, diversă şi promiţătoare.

În calitatea mea de preşedinte, mă angajez să asigur acest demers şi să depun toate eforturile în desfăşurarea unei comunicări eficiente cu publicul, cu radiodifuzorii, cu societatea civilă, dar şi acţiuni concrete pentru dezvoltarea unei pieţe audiovizuale libere, pluraliste şi concurenţiale în Republica Moldova!”

Dinu CIOCAN,

Preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului