MEMBRII CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI AU EFECTUAT O VIZITĂ DE LUCRU LA BERLIN

Vin ,Septembrie 17, 2021 - 12:43
În perioada 06-08 septembrie 2021, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, însoțită de membrii Consiliului, Tatiana Buraga și Iulian Roșca, au efectuat o vizită de lucru în Germania, unde au avut o serie de întrevederi cu directorul autorității de reglementare în domeniul audiovizualului și reprezentanții subdiviziunilor acesteia.
Vizita la oficiul Conferinței Directorilor Autorităților Mass-media de stat (DLM) a avut drept scop schimbul reciproc de practici și discuții despre activitatea, tendințele și viitoarele relații de colaborare dintre cele două autorități media.
În timpul întrevederii, Wolfgang Kreißig, director DLM, s-a expus pe marginea cooperării  aprofundate între Conferința Directorilor Autorităților Mass-Media de Stat și Consiliul Audiovizualului, principalele provocări cu care se confruntă cele două autorități, în special reglementarea platformelor de partajare video prin prisma Directivei 2010/13/UE.
Președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a menționat mai multe chestiuni legate de interacțiunea bilaterală în domeniul audiovizualului, specificând că această vizită va contribui considerabil la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale după prototipul german. 
În cadrul seriei de întâlniri, membrii Consiliului Audiovizualului s-au întâlnit și cu directorul Autorității Media de Stat Berlin-Brandenbourg (MABB), Eva Flecken, care a vorbit despre sarcinile de reglementare și finanțare ale Autorității Media de Stat Berlin-Brandenbourg, precizând că MABB îndeplinește din ce în ce mai multe sarcini de informare și moderare. Fiind o instituție neutră, cu mandat public, își asumă rolul de consilier independent pentru actorii din politică și din mediul de afaceri. Astfel, MABB consiliază autoritățile competente în ceea ce privește radiodifuziunea, comandă avize de specialitate și studii în scopuri de cercetare în limita responsabilităților sale și, prin urmare, este implicată activ în evoluțiile din domeniul radiodifuziunii.
La rândul său, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci a venit cu informații despre activitatea Consiliului Audiovizualului, precizând că autoritatea audiovizuală din Republica Moldova se confruntă cu mai multe probleme stringente, una dintre ele ar fi lipsa unui echipament de monitorizare modern. Cu toate astea, Consiliul Audiovizualului își onorează atribuțiile, și-a prioritizat activitatea și cu bună-credință își onorează obligația de asigurare a interesului public în domeniul audiovizualului în scopul asigurării unei informări corecte și obiective a populației.
Vizita de lucru întreprinsă la Berlin a reprezentat şi o oportunitate de consolidare a cooperării Consiliului Audiovizualului cu instituţia omoloagă din ţara-gazdă, familiarizarea cu modalitățile germane de reglementare, promovare și informare în domeniul mass-mediei, precum și implementarea celor mai bune practici în acest sens.
 
 
În cadrul aceleiași vizite, la data de 08 septembrie 2021, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, împreună cu membrii, Tatiana Buraga și Iulian Roșca, au dat curs invitației din partea VAUNET-Asociația mass-media private, Germania, Berlin.
La întrevedere au fost abordate mai multe subiecte care au avut drept obiectiv dezvoltarea unui cadrul legal favorabil pentru activitatea radiodifuzorilor privați și alinierea la tendințele politice europene în domeniile mass-media, publicitate, telecomunicații, drepturi de autor și transmisie radio privată.
De asemenea, de un interes major pentru ambele părți a fost subiectul dezvoltării convergente a piețelor media audiovizuale și modelarea parametrilor relevanți la nivel european.
Urmare a discuțiilor, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a specificat faptul că tehnologia și inovarea sunt absolut necesare pentru a îmbogăți sectorul audiovizual atât public, cât și privat, de aceea cooperarea cu VAUNET este cu desăvârșire utilă și importantă pentru activitatea Consiliului Audiovizualului, mai ales, în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare a importanței sociopolitice și culturale a acestei industrii în era digitală.
Pe finalul discuției, reprezentanții VAUNET și-au exprimat interesul de a efectua o vizită de lucru la autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale din Republica Moldova, menționând că o cooperare aprofundată între cele două autorități ar oferi posibilitatea unui schimb de experiențe și bune practici pe dimensiunea reglementării mass-mediei private.
Serviciul comunicare și relații cu publicul