Membrii CCA, într-o vizită de lucru în Italia

Mie ,Aprilie 03, 2013 - 11:35

        În perioada 14-24 martie 2013, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Nicolae Damaschin, Cristina Mîţu şi Dinu Ciocan, au efectuat o vizită de lucru în Republica Italiană, unde au avut o serie de întâlniri cu managerii televiziunilor naţionale şi locale italiene, cu reprezentanţi ai asociaţiilor diasporale moldoveneşti din oraşele Mestre, Padova,  Roma, cu şeful Biroului pentru relaţii cu diaspora, Victor Lutenco, precum şi cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, Excelenţa Sa Aurel Băieşu. Această vizită a fost organizată în contextul implementării prevederilor Deciziei CCA nr.15 din 15 februarie 2013.

      Scopul vizitei a constat în analiza experienţelor interstatale  existente în vederea asigurării accesului diasporei moldoveneşti la informaţii şi la produsele audiovizuale autohtone difuzate în Italia; negocierea condiţiilor de retransmisie în spaţiul audiovizual italian a programelor TV realizate în Republica Moldova; evaluarea şi analiza cadrului legislativ; aprecierea perspectivelor de viitor privind tehnicile de comunicare, de retransmisie; realizarea produselor audiovizuale destinate/şi cu participarea diasporei moldoveneşti prezente în Italia.

       Programul vizitei a întrunit şi un set exhaustiv de activităţi practice: întîlniri la nivel de directori ai radiodifuziunilor naţionale şi locale, cum ar fi: Telenuovo, TV7 şi Romit TV, întrevederi cu experţi în domeniu, vizite de documentare şi stabilire a obiectivelor de colaborare pentru viitor în vederea acordării asistenţei adecvate necesităţilor autohtone în domeniu.

      În cadrul discuţiilor purtate cu membrii CCA, reprezentanţii comunităţii moldoveneşti stabiliţi în Italia s-au expus pe marginea lipsei unor surse de informare provenite din ţara noastră şi au confirmat stringenta necesitate de a fi informaţi despre evenimentele din Republica Moldova, precum şi dorinţa de a urmări buletine de ştiri autohtone, talk-show-uri, emisiuni distractive şi destinate copiilor.

    Vizita de lucru întreprinsă în Italia a reprezentat şi o oportunitate de consolidare a cooperării Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu instituţii media audiovizuale din ţara-gazdă, familiarizarea cu activitatea unor posturi de televiziune şi oportunitatea implementării noilor sisteme informaţionale, tehnologii, soft-uri etc.

   Luînd în considerare importanţa colaborării cu autorităţile din domeniul audiovizualului din Republica Italiană, vizita efectuată de membrii CCA a contribuit considerabil la consolidarea relaţiilor de cooperare cu posturile italiene de televiziune, fapt ce va facilita stabilirea unor parteneriate cu autorităţile audiovizuale din alte state europene privind asigurarea accesului cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în afara ţării la serviciile de programe autohtone.