Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune a fost aprobată

Mie ,Februarie 16, 2022 - 17:27
Consiliul Audiovizualului a aprobat Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune în cadrul ședinței din 16 februarie 2022.
Astfel, în conformitate cu art. 75 alin. (4) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale ,,Consiliul Audiovizualului elaborează și actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” și o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului”. Totodată, art. 1 din Cod statuează: „servicii media audiovizuale libere la retransmisiune – servicii media audiovizuale a căror retransmisiune nu este condiționată financiar ori tehnic de către furnizorii de servicii media sau de către reprezentanții legali ai acestora”.
Consiliul Audiovizualului a solicitat furnizorilor de servicii media să comunice dacă serviciile media audiovizuale deținute sunt libere la retransmisiune.
Urmare a răspunsurilor înregistrate, din cei 71 furnizori de servicii media care își desfășoară activitatea audiovizuală, 43 au declarat că serviciile de programe difuzate sunt libere la retransmisiune.
Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune
 
 
Nr.
 
Denumirea furnizorului de servicii media
Denumirea postului de televiziune
 1.                
„ALBASAT” SRL
Albasat
 2.                
„ARCHIDOC GROUP” SRL
Orizont TV
 3.                
„A.VIDEO-CONTENT” SRL
CTC
 4.                
„BEST WAY MEDIA” SRL
Special TV
 5.                
„BRIGHT COMMUNICATIONS” SRL
Rlive TV
 6.                
„BUSUIOC MEDIA” SRL
Busuioc TV
 7.                
„CANAL REGIONAL” SRL
Canal Regional
 8.                
Cooperativa „Molodosti”
Elita TV
 9.                
Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu
TV-Găgăuzia
10.              
„COTIDIAN” SA
TVC 21
11.              
PP „Exclusiv Media” SRL
Exclusiv TV
12.              
PP „Exclusiv Media” SRL
NTV Moldova
13.              
„GENERAL MEDIA GROUP CORP” SRL
Publika TV
14.              
„GENERAL MEDIA GROUP CORP” SRL
Prime
15.              
„GURINEL-MEDIA” SRL
Gurinel TV
16.              
„HONESTAS” SRL
Axial TV
17.              
Instituția Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Moldova-1
18.              
Instituția Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Moldova 2
19.              
 „JEVISE” SRL
Agro TV Moldova
20.              
„MEDIA ALTERNATIVĂ” AO
TV8
21.              
„MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL
Canal 5
22.              
„MEDIA PRODUCTION TV” SRL
PEH TV
23.              
„MEDIA PRO GROUP” SRL
ITV
24.              
„MEDIA RESURSE”  SRL
TV6
25.              
„MEDIA RESURSE”  SRL
Orhei TV
26.              
„NAVINFO” SRL
Privesc.Eu TV
27.              
„NOI MEDIA DE SUD” SRL
STV
28.              
„PEOPLE FOR FREE MEDIA” AO
Cotidianul TV-CTV
29.              
„PRO MEDIA” SRL
„Media TV”
30.              
„REAL RADIO” SRL
Mega TV
31.              
„REAL RADIO” SRL
Familia
32.              
ICS „REFORMA ART” SRL
Jurnal TV
33.              
„SATELROM-TV” SRL
Drochia-TV
34.              
 „SFC MEDIA” SRL
GN TV
35.              
 „SFC MEDIA” SRL
Legal TV
36.              
Societatea Română de Televiziune
TVR Moldova
37.              
„STUDIO-L” SRL
Studio-L
38.              
„TELESISTEM TV” SRL
Accent TV
39.              
„TELESISTEM TV” SRL
Primul în Moldova
40.              
„TELESTAR MEDIA” SRL
Canal 2
41.              
„TELESTAR MEDIA” SRL
Canal 3
42.              
„TV BĂLŢI” SRL
BTV
43.              
„TV-COMUNICAȚII GRUP” SRL
RTR Moldova
 
Este de menționat că, în cadrul ședinței din 26 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a propus spre consultări publice Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul