LA MULȚI ANI!

Sâm ,Decembrie 30, 2017 - 18:41

Stimaţi colegi, radiodifuzori, distribuitori de servicii, parteneri de dezvoltare, profesioniști  care  activați în domeniul audiovizualului!

Cu prilejul Anului Nou, și în preajma uneia dintre cele mai mari și frumoase sărbători ale creştinătăţii, Naşterea Domnului, Vă dorim Domniilor Voastre, cât şi tuturor celor care Vă sunt dragi şi apropiaţi, multă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor.

Vă asigurăm că și în 2018 Consiliul Coordonator al Audiovizualului va veghea cu maximă responsabilitate ca radiodifuzorii să-și exercite cu onestitate misiunea de informare corectă și imparțială a cetățenilor privind realitățile din țară, să garanteze în programele sale echilibrul și pluralismul politico-social, să asigure protejarea moralității, patrimoniului lingvistic și a valorilor naționale și europene, fapt ce va contribui substanțial la avansarea Republicii Moldova pe calea transformărilor democratice.

CCA, în calitatea sa de promotor al extinderii produsului informațional audiovizual autohton în serviciile de programe ale radiodifuzorilor, va susține și va încuraja, cu competenţă şi exigenţă, dezvoltarea producţiilor autohtone de programe și emisiuni, a jurnalismului de investigație, stimulând și cultivând în rândul publicului larg creația autentică culturală și națională, valorile și principiile democratice. Este foarte important ca îmbunătățirea calității produselor jurnalistice să fie în beneficiul consumatorilor de programe, prin asigurarea accesului cetățenilor la informație de interes public, axată pe diversitate, egalitate și non-discriminare, prin promovarea și respectarea drepturilor minorilor și a persoanelor cu deficiențe de văz și auz în serviciile audiovizuale.

Angajamentele pe care și le asumă Consiliul Coordonator al Audiovizualului, atât în fața telespectatorilor și radioascultătorilor, cât și în fața partenerilor de dezvoltare: Delegația Uniunii Europene, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada României etc., de susținător activ ai libertății și pluralismului mass-mediei audiovizuale în Moldova, de promotor al standardelor internaționale privind protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în serviciile radio și TV, dar și de actant al diversității conținutului mediatic sunt esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice.

Fie ca în anul 2018, relațiile de parteneriat și asociere cu instituțiile de cooperare să contribuie la avansarea și valorificarea oportunităților pentru a dezvolta climatul pluralității mediilor de informare și al diversității produselor oferite de instituțiile mediatice – factori primordiali în racordarea pieței audiovizuale autohtone la practicile audiovizuale europene.

În ajunul frumoaselor sărbători, Vă adresăm tuturor cele mai alese urări de bunăstare şi împlinire sufletească, pace şi sănătate, bucurii și realizări durabile. 

Sărbători fericite şi La Mulți Ani!

Consiliul Coordonator al Audiovizualului