ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 30 IUNIE 2021

Mie ,Iunie 30, 2021 - 20:56
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 iunie 2021, în ședință publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul de monitorizare a principalelor buletine de știri ale furnizorilor de servicii media: „Moldova-1”, „10 TV”, „Publika TV”, „Prime”, „Primul în Moldova”, „TVR Moldova”, „TV 6”, „CANAL 2”, „CANAL 3”, „TV8”, „NTV Moldova”, „Jurnal TV”, „Radio Moldova”, „RTR Moldova”, „BTV” și „PRO TV CHIȘINĂU”, la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, pentru perioada 12 iunie – 11 iulie 2021.
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 12-25 iunie 2021, furnizorii de servicii media supuși monitorizării au difuzat, în total, 1138 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectați concurenții electorali înscriși la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Astfel, cele mai multe subiecte cu caracter politic și electoral au fost difuzate de postul public de televiziune „Moldova-1” (148 de subiecte), urmat de „RTR Moldova” (108 subiecte), „Radio Moldova” (89 de subiecte), „Primul în Moldova” (88 de subiecte), „PRO TV CHIȘINĂU” (83 de subiecte), „Publika TV” (81 de subiecte), „TVR Moldova” (79 de subiecte), „Prime” (78 de subiecte), „NTV Moldova” (76 de subiecte), „TV 8” (60 de subiecte), „BTV” (56 de subiecte), „Jurnal TV” (51 de subiecte), „Canal 2” (50 de subiecte), „TV 6 (49 de subiecte), „10 TV” (25 de subiecte) și „Canal 3” (23 de subiecte). În modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în cadrul principalelor buletine de știri, 14 furnizori de servicii media monitorizați nu au admis: incitarea la ură sau discriminare; incitarea la ură între persoane, interetnică sau separatism teritorial; lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensă publică; utilizarea limbajului sexist, cu excepția posturilor de televiziune „Primul în Moldova” și „NTV Moldova”, care au difuzat două subiecte despre lansarea proiectului „Săptămâna familiei”, organizat de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, cu referire la minoritățile sexuale.
Totodată, urmare a monitorizării furnizorilor de servicii media s-a atestat că posturile de televiziune „TV6”, „Primul în Moldova” și  „NTV Moldova”, la reflectarea campaniei electorale nu au respectat principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparțiale a campaniei electorale, principii care se regăsesc în declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală aprobate de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 19/128 din 27 mai 2021.
Conform aceleiași decizii, postul de televiziune „10 TV” nu are dreptul să reflecte campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, dat fiind faptul că nu a prezentat Consiliului Audiovizualului o declarație privind politica editorială pentru campania electorală. Însă rezultatele monitorizării postului de televiziune „10 TV” au atestat contrariul celor expuse mai sus, furnizorul de servicii media nominalizat a reflectat activ evenimentele cu caracter electoral, în cadrul cărora au fost mediatizați 10 concurenți electorali. Astfel, analiza cantitativă și calitativă a buletinelor de știri de la ora 20:00 a atestat că la reflectarea concurenților electorali prevalează aparițiile indirecte cu conotație preponderent negativă, caracteristic subiectelor fiind comentariile furnizorului de servicii media. Este de reliefat că din cei 10 concurenți electorali, doar AUR a fost mediatizat neutru și pozitiv.
  În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a menționat că furnizorii de servicii media supuși monitorizării în perioada campaniei electorale de cele mai multe ori nu au favorizat sau defavorizat vreun concurent electoral, cu excepția posturilor de televiziune „Primul în Moldova”, „NTV Moldova” , „TV6” și „10 TV”,  care nu au reflectat echilibrat unele subiecte electorale din cadrul buletinelor de știri. În opinia Lidiei Viziru, cea mai gravă situație s-a atestat la postul de televiziune „10 TV”, care nu a asigurat echidistanța și pluralismul de opinie, iar subiectele conflictuale nu au oferit dreptul la replică.
De asemenea, membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Manole, a precizat că unele posturi de televiziune au admis o atitudine tendențioasă și nu au asigurat corectitudinea și echidistanța în reflectarea subiectelor electorale și au favorizat vădit unii concurenți. În acest context, Larisa Manole a specificat că postul de televiziune „10 TV” nu se înscrie în normele deontologiei jurnalistice, deoarece în cadrul buletinelor de știri se observă manipulare și propagandă.
La rândul său, membrul Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol a specificat că examinând raportul de monitorizare s-a observat o campanie anemică din punctul de vedere al reflectării evenimentelor cu caracter electoral. Dragoș Vicol a remarcat că în raport cu celelalte posturi de televiziune, furnizorul de servicii media „10 TV” se detașează net în ceea ce vizează prezentarea dezechilibrată, nerespectarea elementelor primare în ceea ce vizează echidistanța și pluralismul, fiind lezate în mod agresiv demnitatea și reputația unor concurenți electorali, prin plasarea în prim-plan a ofensei și utilizarea degradantă a limbajului descalificant.
În acest context, Dragoș Vicol a menționat că celelalte posturi de televiziune în perioada de raport nu au comis abateri grosiere și a propus sancționarea postului de televiziune „10 TV” cu amendă maximă. Drept urmare, Consiliul a sancționat postul de televiziune „10 TV” cu amendă în mărime de 10 000 de lei pentru nerespectarea pct. 3.1 lit. d)  din Condițiile la Licența de emisie: „Titularul licenței se obligă în cazul participării la campaniile electorale locale, parlamentare sau la referendumuri să respecte cu strictețe prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală, și ale Declarației interne privind politica editorială pentru campania electorală, aprobată de CCA”.
De asemenea, „10 TV”a fost sancționat cu avertizare publică pentru neprezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în cadrul principalelor buletine de știri, și pentru neprezentarea în limbaj mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puțin un program audiovizual de știri din timpul zilnic de emisie.
În această ordine de idei, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci a recomandat furnizorilor de servicii media să elimine carențele, astfel încât activitarea acestora să fie desfășurată conform normelor legale, să asigure diversitatea și pluralismul de opinii, și să ofere dreptul la replică tuturor părților vizate în situațiile de conflict.
Consiliul Audiovizualului a examinat și aprobat și Raportul privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova plasată de către furnizorii de servicii media, pentru perioada: 31 mai – 20 iunie 2021.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul