ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 30 IUNIE 2020

Mie ,Iulie 01, 2020 - 11:58
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 30 iunie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării dlui Dragoș Vicol, președintele Consiliului Audiovizualului. Astfel, în cadrul emisiunii „Musafirul”,  scriitorul Ștefan Agache  a spus un banc cu referire la romi, utilizând de mai multe ori sintagma „țigan”, care, împreună cu contextul în care a fost menționat, îmbracă forma unei discriminări cu conotație negativă în raport cu etnia romă. Urmare a dezbaterilor publice, Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-1”, a fost avertizată public, totodată, pentru evitarea unor divergențe pe marginea subiectului respectiv, emisiunea „Musafirul” din 09 iunie 2020 a fost remontată, iar bancul din cadrul acesteia a fost scos.
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării membrului CA, Iulian Roșca, cu privire la respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora: „Filmele artistice şi cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”. Datele monitorizării din 21 și 22 iunie 2020 au atestat că furnizorul de servicii media difuzează filme în desen animat pentru copii fără dublare sau sonorizare în limba română, cu excepția unui film în desen animat (Ми ми Мишки), care a fost difuzat cu sonorizare în limba română (21-22 iunie). În acest sens, Consiliul a avertizat public postul de televiziune „Bravo TV” și a dispus o monitorizare repetată la acest capitol.
Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amenzi de 5000 de lei posturile de televiziune „TV8” și „Jurnal TV” pentru necomunicarea motivelor şi a obiectului sancțiunii în termen de 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea amenzii (din 29 mai 2020), de cel puțin trei ori și în ore de maximă audiență, dintre care o dată – în principalul program audiovizual de știri,
CA a susținut demersul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și a recomandat furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova mediatizarea campaniei de admitere la Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Consiliul Audiovizualului a anunțat concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibile (4 sloturi) a Multiplexului A.
De asemenea, CA a reperfectat licențele de emisie pentru „Radio ZUM” și „Radio 911” și a retras, la cererea solicitantului, licența de emisie eliberată „FLOR-TV” SRL pentru postul de televiziune „Flor-TV”, difuzat pe cale radioelectrică terestră (televiziune) pe canalul TV: 48 – Florești.
În cadrul ședinței, Consiliul a modificat Decizia CA nr. 61/227 din 30 decembrie 2019 – Cu privire la uniformizarea nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale și aprobarea Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale prin înlocuirea în textul deciziei a sintagmei „un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii” cu sintagma „termen până la 31 decembrie 2020”.
Totodată, pentru neprezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2019, distribuitorii de servicii media „TV SAT” SRL  și „HARTUM TV” SRL au fost amendați cu 5000 de lei.
În cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie pentru postul de televiziune „Cinema 1”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin satelit în format: Tematic – domeniul: Cinema.
Tot în cadrul ședinței, CA nu a susținut cererea de prelungire a licenței de emisie „POPAS MUZICAL” SRL pentru postul de televiziune „POPAS TV”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul