ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 29 DECEMBRIE 2020

Mar ,Decembrie 29, 2020 - 13:52
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 decembrie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media: „TV-TRUC” SRL, „CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUM TV” SRL, „BAS-DIGITAL” SRL, „SILE&CO” SRL, „VARTERA-PLUS” SRL, „PETIN-TV” SRL, „MAXIMARIN” SRL, „CVINTA-GRUP” SRL, „ALIANȚA-TV” SRL, „INTERVAL-TV” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL, „STV IT COMPANY” SRL, „RADIVAXPLUS-TV” SRL, „GLAVSLAVIA” SRL, „CAZMAREX TV” SRL și „Chihaivis” SRL. Datele controlului au atestat că „Maximarin” SRL și „Chihaivis” SRL respectă prevederile legislației în vigoare; „RADIVAXPLUS-TV” SRL, PETIN-TV” SRL, „TV-TRUC” SRL  și „CAGHET-PLUS” SRL au operat modificări, în limita celor 10%, în ofertele serviciilor media audiovizuale retransmise, în corespundere cu art. 55 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Este de specificat faptul că posturile de televiziune retransmise în afara Ofertei serviciilor media audiovizuale, în urma modificării în proporție de până la 10 la sută din numărul total de servicii de televiziune, sunt retransmise cu respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
Totodată, mai mulți distribuitori de servicii media nu respectă  Oferta serviciilor media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului prin netrasmisiunea unor posturi TV sau retransmisiunea posturilor TV în afara ofertei, pentru care, în unele cazuri, nu dețin contracte și/sau acorduri adiționale pentru anul 2020 care ar confirma dreptul la retransmisiunea posturilor de televiziune.
Rezultatele controlului au stabilit că unele studiouri de televiziune nu respectă Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”, aprobată de Consiliul Audiovizualului.
Astfel, pentru nerespectarea legislației audiovizuale, Consiliului Audiovizualului a sancționat următorii distribuitori de servicii media audiovizuale: 1) amenzi în valoare de 5000 de lei: „SILE&CO” SRL, „STV IT COMPANY” SRL și „BRAVOS-CONECT” SRL (pentru nerespectarea prevederilor art. 23 din Codul serviciilor media audiovizuale și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe); 2) amenzi de 5000 de lei: „STV IT COMPANY” SRL, „ALIANȚA-TV” SRL și „BRAVOS-CONECT” SRL (pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise); și 3) avertizare publică: „SILE&CO” SRL, „STV IT COMPANY” SRL, „ALIANȚA-TV” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL (nerespectarea repetată a obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod). „HARTUM TV” SRL a fost sancționată cu amendă de 5000 de lei pentru nerespectarea repetată a obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului examinarea cererile de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ARAX-IMPEX” SRL pentru studioul de televiziune „Zebra TV” prin includere în aria sa de acoperire a s. Coșernița (r-nul Criuleni) și aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din mun. Chișinău, pachet analogic.
La finalul ședinței, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a adus sincere felicitări cu prilejul sărbătorilor de iarnă furnizorilor și distribuitorilor de servicii media audiovizuale, dorindu-le multă sănătate, liniște și pace sufletească, succese și realizări frumoase, în speranța că anul 2021 va fi unul mai bun!
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul