ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 28 OCTOMBRIE 2021

Joi ,Octombrie 28, 2021 - 15:09
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 octombrie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Primul în Moldova”, „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „PEH TV” și „CTC”, urmare a Deciziei CA nr. 26/172 din 15 iulie 2021, prin care s-a stabilit efectuarea monitorizării furnizorilor de servicii media: „Canal 2”, „Canal 3”, „N 4”, „Familia Domashny”, „CTC Mega”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Accent TV”, „Canal 5”, „RTR Moldova”, „ITV”, „Bravo TV”, „CTC” și „PEH TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 și art. 19 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Rezultatele monitorizării au atestat că, în perioada de raport, posturile de televiziune supuse monitorizării au comis încălcări de la prevederile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale, fapt pentru care „Primul în Moldova” a fost sancționat cu avertizare publică, „BRAVO TV” cu amendă în mărime de 10 000 de lei, iar „RTR Moldova”, „PEH TV” și „CTC” au fost sancționate cu amenzi în mărime de 15 000 de lei. De asemenea, pentru încălcări repetate de la prevederile art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, posturile de televiziune „CTC” și „PEH TV” au fost sancționate cu amenzi în mărime de 10 000 de lei, iar „BRAVO TV” cu amendă în mărime de 25 000 de lei.
Totodată, este de menționat că, în cadrul ședinței publice din 30 septembrie 2021, prin Decizia nr. 36/124, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Canal 5” și „Accent TV”, iar în cadrul ședinței publice din 15 octombrie 2021, prin Decizia nr. 37/219, au fost examinate rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „N4”, „Canal 2”, „Canal 3”, „ITV”, „CTC Mega” (Mega TV”) și „Familia Domashny”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 și 19 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, pentru postul de televiziune „TV 9 (TV Nouă)” al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară. Totodată, Consiliul a respins cererea de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „Free TV” întrucât acesta nu a acumulat numarul necesar de voturi.
 În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat controlul activității distribuitorului de servicii media „TV SAT” SRL. Controlul a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune și a deciziilor Consiliului Audiovizualului. Urmare a controlului efectuat, s-a constatat că distribuitorul de servicii media „TV SAT” SRL, a operat modificări, în limita celor 10%, în ofertele de servicii media audiovizuale retransmise, în corespundere cu art. 55 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Totodată, posturile de televiziune retransmise în afara Ofertei serviciilor media audiovizuale, în urma modificării în proporție de până la 10 la sută din numărul total de servicii de televiziune, sunt retransmise cu respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. De asemenea, „TV SAT” SRL nu retransmite mai multe posturi de televiziune din Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”, fapt pentru care a fost avertizat public, iar pentru omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe și pentru nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise, a fost sancționat cu două amenzi a câte 5000 de lei.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul