ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 28 IULIE 2021

Mie ,Iulie 28, 2021 - 13:53
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 iulie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a prelungit licența de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, pentru postul de radio: „Diaspora FM” și a reperfectat licențele de emisie pentru posturile de radio: „Record” și „Radio ZUM”.
Consiliului Audiovizualului, în scopul verificării respectării cerințelor legislației din domeniul comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune și a deciziilor CA, a efectuat controlul activităţii distribuitorilor de servicii media: „UPLINK” SRL, ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „Sun communications” SRL, „TVOTT” SRL, „OLDIMA” SRL, „MOLDTELECOM” SA, „ANDRIDAN IMPEX” SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „ARAX-IMPEX” SRL, „RAZNET” SRL și ÎM „MOLDCELL” SA. Urmare a controlului efectuat, s-a constatat că distribuitorii de servicii media ,,UPLINK”, „REVAFAR-COM” SRL, „OLDIMA” SRL și „TVOTT”SRL nu respectă Oferta de servicii media audiovizuale și nu retransmit unele posturi de televiziune din Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry”. Astfel, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în valoare de 7000 de lei ,,UPLINK”, pentru nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise. Totodată, distribuitorii de servii media ,,UPLINK”, „OLDIMA” SRL și „TVOTT”SRL, au fost sancționați cu avertizare publică pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția parvenită din partea „UPLINK” SRL, prin care informează că în s. Costești, r-nul Ialoveni, compania „AltNet - CC” SRL, prestează servicii de retransmisiune a posturilor TV fără actul permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului.
Rezultatele cercetării Consiliului Audiovizualului la fața locului, au atestat că „AltNet - CC” SRL nu desfășoară activitate de retransmisie a posturilor de televiziune în s. Costești, r-nul Ialoveni, însă s-a depistat că abonatul „STV IT Company” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „TV Botanica” își desfășoară activitatea de retransmisiune a posturilor TV în baza contractului de locațiune în s. Costești, r-nul Ialoveni, însă această localitate nu este inclusă în autorizația acestuia.
Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 15 000 de lei „STV IT Company” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV Botanica”, pentru retransmisiunea posturilor de televiziune în afara zonei de acoperire specificate în autorizația de retransmisiune.
Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și a recomandat spre mediatizare, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova, campania: „Înveți, Muncești, Câștigi”, care are scopul să informeze corect despre beneficiile oferite tinerilor și angajatorilor de instruirea prin sistem dual, precum și despre importanța meseriilor și specialităților vocațional-tehnice pentru dezvoltarea durabilă a economiei și a societății în ansamblu.
Cu unanimitate de voturi, Consiliul Audiovizualului a aprobat Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul II al anului 2021. Raportul va fi publicat pe pagina web a instituției (www.audiovizual.md).
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul