ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 28 IANUARIE 2021

Joi ,Ianuarie 28, 2021 - 16:11
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, urmare a sesizărilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care menționează că postul de televiziune „RTR Moldova”, titular de licență „TV-Comunicații Grup” SRL, a difuzat filmul artistic în serii „Морозова”, iar postul de televiziune „ITV”, titular de licență „Media Pro Grup” SRL, a difuzat filmele artistice în serii „След” și „Чужая кровь”, cu încălcarea prevederilor art. 19 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: Filmele artistice și cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau. după caz, versiunea lingvistică licențiată", menționând, totodată, că lipsa dublării sau sonorizării în limba română a filmelor artistice și plasarea publicității în programe audiovizuale a unui post TV constituie o acțiune de concurență neloială în raport cu furnizorii serviciilor media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.
În cadrul ședinței publice din 22 ianuarie 2021, membrii Consiliului Audiovizualului au decis comasarea pețiților parvenite de la Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care se invocă aceleași încălcări ale prevederilor legale de către posturile de televiziune menționate.
De asemenea, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova a remis pe parcurs în adresa Consiliului Audiovizualului încă 5 petiții cu privire la posturile de televiziune „RTR Moldova” și „ITV” cu același generic.
Totodată, în petiția din 14 ianuarie 2021, petiționarul invocă și faptul că pe perioada 29 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, 05-11 ianuarie 2021, s-a atestat că posturile de televiziune „RTR Moldova” și „ITV” au realizat emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore sau 28 ore pe săptămână, ponderea programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorii de servicii media respectivi în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%, iar ponderea programelor audiovizuale locale în limba română a constituit mai puțin de 80%.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, prin prisma celor invocate în petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova.
Rezultatele monitorizării au atestat că filmele artistice în perioada la care face referință Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova au fost difuzate de către posturile de televiziune „RTR Moldova și „ITV” fără dublare sau subtitrare în limba română.
Cu referire la cele invocate în petiția f/nr. din 14 ianuarie 2020 din partea Asociației Radiodifuzorilor din Moldova, cu privire la invocarea încălcărilor comise de către posturile de televiziune „RTR Moldova” și „ITV” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru mai multe perioade, este de specificat că monitorizarea la acest capitol și stabilirea circumstanțelor de fapt presupune, conform Codului serviciilor media audiovizuale, o durată de timp mai îndelungată, și anume o săptămână calendaristică pentru fiecare caz în parte. În contextul celor expuse, membrii Consiliului au decis prelungirea termenului de examinare a petițiilor respective.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și contestația Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care aceasta solicită: „A examina separat toate petițiile depuse de Asociație; Disjungea procedurilor administrative conexate la ședința din 22 ianuarie 2021; și Examinarea petițiilor înregistrate care au absolut obiecte diferite (filme și seriale) separat conform ordinii și cronologiei depuse”.
În acest context este de menționat că dublarea sau subtitrarea nu este o condiție de formă a unei opere audiovizuale, dar reprezintă o obligație a furnizorilor în cadrul prestării serviciilor media audiovizuale la difuzarea filmelor artistice și cele documentare. Deci, obiectul controlului constituie conduita propriu-zisă a furnizorului în cadrul prestării serviciilor media audiovizuale, iar petiționarul a invocat această conduită delictuală în câteva episoade, fapt care nu conduce la examinarea fiecărui caz menționat în petiții ca o încălcare separată pasibilă de răspundere. Mai mult ca atât, potrivit prevederilor art. 84 alin. (5) lit. j) din Codul serviciilor media audiovizuale, răspunderea poate fi aplicată pentru fiecare episod delictual doar în privința comunicărilor comerciale audiovizuale. Respectiv, membrii Consiliului au respins contestația Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova.
În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a declarat că urmărind monitorizările posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „ITV” a constatat că perpetuează aceleași încălcări. Astfel, ținând cont de faptul că rezultatele controlului demonstrează faptul că posturile monitorizare nu au respectat obligațiile prevăzute în art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pe parcursul unei îndelungate perioade de timp, și difuzarea unui număr mare de filme fără dublare sau sonorizare în limba română, fapt ce atestă o încălcare foarte gravă legislației audiovizuale, Ala Ursu-Antoci a propus sancționarea respectivilor furnizori de servicii media de televiziune cu amenzi maxime și prezentarea, timp de 30 de zile, a unui raport de intrare în legalitate, precum și o monitorizare repetată la acest capitol, propunere acceptată de membrii Consiliului. De asemenea, membrul Corneliu Mihalache a propus monitorizarea respectivelor posturi TV la capitolul produs local. Drept urmare, „RTR Moldova” și „ITV” au fost sancționați cu amenzi în valoare de 10.000 de lei.
În cadrul ședinței publice, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării dlui Iulian Roșca, membru CA, și a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova. Astfel, 1) Iulian Roșca, membru al Consiliului Audiovizualului, la data de 16 octombrie 2020 s-a autosesizat cu privire la postul de televiziune „Bravo TV”, cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Dat fiind faptul că Consiliul Audiovizualului a fost antrenat în monitorizarea campaniei prezidențiale din 01 noiembrie 2020, monitorizarea a fost amânată pentru o perioadă ulterioară, iar la data de 23 noiembrie 2020, în cadrul ședinței publice a Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca a solicitat repetat monitorizarea postului de televiziune „Bravo TV”, prezentând înregistrările serviciului de programe ale postului de televiziune „Bravo TV”, pentru perioada 01-04 noiembrie 2020. 2) La data de 22 decembrie 2020, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova s-a sesizat asupra faptului că „Bravo TV” nu dublează sau sonorizează în limba română filmele pentru copii, încălcând prevederile art. 19 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.
În cadrul dezbaterilor publice din ședința din 22 ianuarie 2021, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, la fel, a declarat că, între timp, au mai parvenit petiții din partea aceluiași petiționar „Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova” prin care invocă comiterea acelorași încălcări de către postul de televiziune „Bravo TV”. Astfel, pentru o examinare amplă și corectă a situației descrise în petițiile depuse, Ala Ursu-Antoci a propus, la fel, comasarea acestora.
De asemenea, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova a remis pe parcurs în adresa CA încă 3 petiții cu privire la postul de televiziune cu același generic. Totodată, în petițiile din 14, 20 și 26 ianuarie 2020, petiționarul invocă și faptul că: „Pe perioada din data de 01-07 ianuarie 2021 și 08-14 ianuarie 2020, s-a atestat că au fost realizate emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore sau 28 ore pe săptămână (nu au fost realizate pe perioada menționată nicio emisiune locală). Corespunzător ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise de postul de televiziune „Bravo TV” a constituit mai puțin de 80% (nu au fost realizate), iar a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75% (nu au fost realizate)”.
Așadar, rezultatele monitorizării au atestat că, în perioada de raport, 01-04 noiembrie 2020, filmele în desen animat pentru copii difuzate de către postul de televiziune „Bravo TV” nu au fost dublate sau sonorizate în limba română, cu excepția filmului în desen animat Ми ми Мишки” din data de 01 noiembrie 2020 (ora de difuzare: 06:00:00).
Cu referire la cele invocate în petițiile Asociației Radiodifuzorilor din Moldova cu privire la încălcările comise de către postul de televiziune „Bravo TV” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru mai multe perioade, este de specificat că monitorizarea la acest capitol și stabilirea circumstanțelor de fapt presupune, conform Codului serviciilor media audiovizuale, o durată de timp mai îndelungată, și anume o săptămână calendaristică pentru fiecare caz în parte. În acest context, membrii Consiliului au decis prelungirea termenului de examinare a petițiilor respective.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și contestația Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care aceasta solicită: „A examina separat toate petițiile depuse de Asociație; Disjungea procedurilor administrative conexate la ședința din 22 ianuarie 2021; și Examinarea petițiilor înregistrate care au absolut obiecte diferite (filme și seriale) separat conform ordinii și cronologiei depuse”.
Așadar este de menționat că dublarea sau sonorizarea nu este o condiție de formă a unei opere audiovizuale, dar reprezintă o obligație a furnizorilor în cadrul prestării serviciilor media audiovizuale la difuzarea filmelor pentru copii. Deci, obiectul controlului, constituie conduita propriu-zisă a furnizorului în cadrul prestării serviciilor media audiovizuale, iar petiționarul a invocat această conduită delictuală în câteva episoade, fapt care nu conduce la examinarea fiecărui caz menționat în petiții ca o încălcare separată pasibilă de răspundere. Mai mult ca atât, potrivit prevederilor art. 84 alin. (5) lit. j) din Codul serviciilor media audiovizuale, răspunderea poate fi aplicată pentru fiecare episod delictual doar în privința comunicărilor comerciale audiovizuale. Respectiv, membrii Consiliului au respins contestația Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova.
În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a accentuat că rezultatele monitorizării postului de televiziune „Bravo TV” atestă că furnizorul comite aceleași încălcări, calificându-le ca foarte grave, în special fiind vorba despre un canal de televiziune pentru copii. Ala Ursu-Antoci a propus sancționarea respectivului furnizor de servicii media de televiziune cu amendă maximă și prezentarea, timp de 30 de zile, a unui raport de intrare în legalitate, precum și o monitorizare repetată la acest capitol, propunere acceptată de membrii Consiliului. Astfel, „Bravo TV” a fost sancționată cu amendă în valoare de 15.000 de lei,
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Prime” și „Canal 3”, urmare a petițiilor Instituției Private „Centrul de Jurnalism Independent”, prin care susține că posturile de televiziune „Canal 3” (27 decembrie 2020) „Prime” (01 ianuarie 2021) au difuzat filme conținutul cărora a inclus o serie de scene sângeroase, violente, erotice, limbaj licențios și consum de droguri. În opinia CJI, astfel de scene pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor. Rezultatele monitorizării au atestat că în cadrul filmului de la „Canal 3” sunt redate scene de violență fizică, împușcături cu urmări sângeroase, totodată, sunt ecranizate și scene de sex, nuditate și scene erotice, în cazul producțiilor cinematografice de la „Prime” nu sunt indicate scene evidente de violență, erotică, limbaj licențios, consum de droguri care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor. Urmare a derogărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat postul de televiziune „Canal 3” cu amendă în valoare de 10.000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării postului de televiziune „Cinema 1”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, prin care invocă faptul că în cadrul transmiterii/retransmiterii serviciilor media audiovizuale utilizează un alt semn distinctiv decât cel aprobat de către Consiliul Audiovizualului. Datele monitorizării au atestat că „A. VIDEO-CONTENT” SRL, utilizează, la moment, alt element de identificare al postului de televiziune „Cinema 1”, decât cel aprobat de către Consiliul Audiovizualului, fapt pentru care a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul