ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 26 OCTOMBRIE 2020

Mar ,Octombrie 27, 2020 - 09:27
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, în data de 26 octombrie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV 8”, urmare a sesizării Centrului pentru Protecția Dreptului Jurnaliștilor din Republica Moldova, care a informat că la 06 octombrie 2020, în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari”, difuzată la postul de televiziune „TV 8”, au fost enunțate ipoteze cu privire la fraudarea alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie 2020. Datele monitorizării conținutului emisiunii au atestat abateri de la pct. 50 alin. lit. a) și b) din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, aprobat prin Decizia CA nr. 61/219 din 30 decembrie 2019, potrivit căruia: „În cadrul programelor de informare în probleme de interes public – politice, economice, sociale, culturale etc., trebuie să fie respectate următoarele cerințe: a) asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”; b) prezentatorii/moderatorii programelor de informare nu vor interveni pentru a-și prezenta punctul propriu de vedere”.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a precizat că în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari”  din 06.10.2020, invitatul emisiunii Ștefan Gligor, expert pentru politici publice, a adus acuzații la adresa președintelui CEC, Dorin Cimil și Partidului Socialiștilor. Dat fiind faptul că emisiunea a fost realizată în direct, furnizorul de servicii media avea obligația, în conformitate cu legislația audiovizuală, de a solicita punctul de vedere al persoanelor vizate în dialogul emisiunii. Dreptul la replică putea fi realizat în cadrul unei următoare ediții a emisiunii. Membra Consiliului Audiovizualului a mai remarcat că în conformitate cu prevederile Regulamentului privind conținuturile audiovizuale, moderatorii programelor de informare nu vor interveni în discuția cu invitatul emisiunii pentru a-și prezenta punctul propriu de vedere. Consiliul Audiovizualului a examinat sesizarea sub aspectul conduitei furnizorului de servicii media audiovizuale a conchis Lidia Viziru, care în scopul respectării echității aplicării sancțiunilor a amintit că prin Decizia nr. 17/101 din 23 iulie 2020, pentru un caz similar de încălcări, Consiliul Audiovizualului a sancționat furnizorul de servicii media audiovizuale PP „Timpul de dimineață”, fondatoarea postului de televiziune „10 TV” cu o amendă în mărime de 7000 de lei. În această ordine de idei, Lidia Viziru a propus ca și în cazul „TV 8” să fie aplicată aceeași sancțiune.
La rândul său, membra Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, s-a întrebat retoric unde sunt Centrul pentru Jurnalism Independent și Comunitatea pentru advocacy și politici publice „WatchDog.MD”, de ce în cazul respectivei emisiuni „Politica Nataliei Morari” la Consiliul Audiovizualului nu a parvenit nicio sesizare, or aceste instituții se sesizează selectiv asupra unor anumiți furnizori de servicii media audiovizuale. Totodată, Ala Ursu-Antoci a recomandat moderatorilor emisiunilor de autor să nu se erijeze în judecători în cadrul  emisiunilor pe care le realizează, pentru că judecătorii se află în instanțele de judecată, iar misiunea moderatorilor este să fie imparțiali și corecți.
Membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a declarat ca nu va susține sancționarea postului de televiziune deoarece consideră că libertatea de exprimare este un drept primordial al furnizorilor de servicii media.
Această opinie a fost împărtășită și de membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Manole, care a mai declarat că un moderator trebuie să fie provocator, să incite invitații din studio asupra unor chestiuni în dezbatere.
Tot în cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a menționat că libertatea de exprimare sau dreptul la informare poate prevala și asupra altor drepturi, însă acest drept nu este unul absolut, fapt care rezidă din prevederile Convenției Europene pentru drepturile omului și, în acest sens, organismele internaționale și comunitare vin cu o serie de recomandări în vederea exercitării acestui drept în spiritul actului fundamental. Potrivit  Rezoluției 1003 a Adunării parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica jurnalistică, difuzarea informației trebuie să se facă respectând adevărul, după ce acestea au fost riguros verificate anterior, faptele trebuind expuse, descrise și prezentate cu imparțialitate. Informațiile nu trebuie să se confunde cu zvonurile. Expunerea opiniilor poate consta din reflecții sau comentarii asupra unor idei generale sau se poate referi la comentarii asupra unor informații având o legătură cu evenimentele concrete. Dar, dacă este adevărat că în exprimarea opiniilor – aceasta fiind subiectivă – nu se poate și nu trebuie să se ceară veridicitate, în schimb, se poate cere ca exprimarea opiniilor să se facă pornind de la expuneri oneste și corecte din punct de vedere etic. Iulian Roșca a concluzionat că este greu pentru moderatoare, în asemenea situații, să pareze între informațiile lansate de către experții invitați, însă cu siguranță furnizorul trebuia să asigure a doua poziție, fapt cert ce nu poate fi trecut cu vederea.
În concluzie, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a sintetizat propunerile membrilor Consiliului, raliindu-se aprecierii pe care a făcut-o membra Ala Ursu-Antoci în ceea ce vizează renunțarea la reflexele de justiție televizată, iar anumite opinii să fie prezentate, într-adevăr, ca și opinii, fiindcă chiar dacă nu există nicio posibilitate de a taxa invitații, tonalitatea în cadrul acestei emisiuni, pe alocuri, a fost una justițiară, de rechizitoriu. Dragoș Vicol și-a manifestat dezacordul cu faptul că, în eventualitatea în care va fi propusă sancțiunea acestui post, va fi un atentat la libertatea de expresie, specificând că și libertatea de exprimare trebuie să fie condiționată de anumite responsabilități. Totodată, președintele Consiliului Audiovizualului a menționat că, din punct de  vedere moral, o presă liberă, în condițiile unei democrații incipiente, se face cu mijloace de informare în masă care trebuie încurajate, astfel ca această exprimare să fie făcută continuu și să nu fie afectată de niciun fel de restricții. Dragoș Vicol a făcut referință și la rolul moderatorului, precizând că el trebuie să fie provocator, trebuie să incite, mai mult chiar, trebuie să fie incisiv, însă, din păcate, din perspectiva acestei emisiuni, moderatoarea s-a pliat pe anumite concluzii pe care le-au făcut unii invitați, or legislația audiovizuală stipulează responsabilități clare în ceea ce vizează rolul moderatorului.
În acest context, postul de televiziune „TV 8” a fost sancționat cu amendă în valoare de 7000 de lei, propunerea de sancționare întrunind 7 voturi ale membrilor CA.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul