ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 23 SEPTEMBRIE 2021

Joi ,Septembrie 23, 2021 - 14:40
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 23 septembrie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a eliberat două licenţe de emisie pentru posturile de televiziune „3,14 TV” și „SPECIAL TV”, ale căror servicii de programe urmează a fi difuzate prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, pentru o perioadă de nouă ani.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea, în perioada 24 septembrie 2021 - 30 septembrie 2021, a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Jurnal TV”, „Primul în Moldova” și „Publika TV”, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale.
 La solicitarea distribuitorului de servicii media, Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „TV SAT”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și avizat proiectul definitivat de Hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice. Urmare a examinării proiectului, precum și a Sintezei obiecțiilor și propunerilor autorităţilor publice la proiectul Legii cu privire la serviciile publice, se constată că propunerile expuse de Consiliul Audiovizualului în Avizul nr. 66/02 din 02 octombrie 2020 au fost acceptate, astfel fiind revizuite alin. (2) și (3) de la art. 3 al Legii cu privire la serviciile publice. Așadar, reieșind din specificul activității Consiliului Audiovizualului, a fost solicitată completarea art. 3 alin. (4) din Legea cu privire la serviciile publice cu punctul 6) cu următorul conținut: „Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în domeniul serviciilor media audiovizuale”. Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a aprobat Avizul la proiectul definitivat de Hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice și urmează a fi prezentat Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.
Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și a recomandat furnizorilor de servicii media de televiziune aflați în jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a infograficului de promovare a serviciilor de angajare asistată, a angajării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități și a motivării acestora de a beneficia de servicii de angajare asistată.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul