ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 23 SEPTEMBRIE 2020

Joi ,Septembrie 24, 2020 - 10:39

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit, pe data de 23 septembrie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Orhei TV” și „TVC 21” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că în perioada de raport, 31 august – 06 septembrie 2020, ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise de „Orhei TV” și „TVC 21” au constituit mai puţin de 80%, fapt pentru care au fost avertizate public. Totodată, este de menționat că monitorizarea posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „Ren Moldova” nu a fost posibilă din considerentul că respectivii furnizori de servicii media nu au prezentat înregistrările serviciului media audiovizual în termenele solicitate de Consiliul Audiovizualului. Urmare a dezbaterilor publice, „RTR Moldova” și „Ren Moldova” au fost sancționate cu amenzi în valoare de 5000 de lei.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a dezbătut public și raportul de monitorizare tematică a posturilor de televiziune „Orhei TV” și „TVC 21” la capitolul respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Filmele artistice și cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”. În scopul unei analize obiective au fost selectate spre monitorizare două zile consecutive, dintre care o zi lucrătoare și una de weekend. Rezultatele au atestat că în perioada de raport 04-05 septembrie 2020, postul de televiziune „Orhei TV” nu a comis încălcări de la prevederile art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, iar „TVC 21” nu a difuzat filme artistice/documentare/filme pentru copii.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TVC 21”, urmare a sesizării „Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”, în care se menționează că în cadrul emisiunii „Important”, difuzată la data de 03 septembrie 2020, au fost prezentați copii în condiții de vulnerabilitate, nefiindu-le protejate datele cu caracter personal – au fost expuse poze și imagini video nebruiate ale copiilor, a fost menționat numele și prenumele real al acestora, fapt ce poate conduce la identificarea copiilor și respectiv, la ulterioara etichetare, stigmatizare a acestora. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului au menționat că furnizorul de servicii media nu a întreprins suficiente măsuri de protejare a imaginii minorelor, fapt ce poate conduce la identificarea copiilor și, respectiv, la ulterioara etichetare, stigmatizare a acestora prin prezentarea prenumele minorelor și a fotografiilor, dintre care unele poartă un pronunțat caracter depreciativ, cu conotații degradante și care plasează într-o lumină umilitoare personalitatea juvenilă a acestora. Drept urmare, „TVC 21” a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a anunțat concursul pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A, cu următorii parametri:
• Standard TV: DVB-T2;
• Standard de compresie a informației audio și video: HEVC sau MPEG-4;
• Banda de frecvențe: 470-694 MHz (bandă UHF);
• Capacitatea maximă: 15 sloturi (poziții) pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard (SDTV);
• Acoperire: 76% din teritoriul Republicii Moldova și 85% din populație.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a lua act de informația privind condiţiile de oferire a spaţiului publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali prezentată de către: Furnizorii de servicii media de televiziune (10): „TV-Găgăuzia”, „NTS”, „SOR-TV”, „Ren Moldova”, „ATV”, „Axial TV, „TV BIZIM DALGAMIZ”, „Eni Ai”, „Moldova-2” și „Gold TV” și Furnizorii de servicii media de radiodifuziune sonoră (8): „GRT FM”, „Radio 7/ Радио 7” (Chișinău), „Diaspora FM”, „Radio Soroca”, „Albena”, „FLOR – FM”, „Pro 100 radio”, și „BIZIM DALGAMIZ”.
Tot în cadrul ședinței, CA a aprobat declarațiile privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020 ale următorilor furnizori de servicii media: Furnizori de servicii media de televiziune (11): „Elita TV”, „RTR Moldova”, „Studio-L”, „Canal Regional”, „TV Drochia”, „Bas TV”, „Eni AI”, „Media TV”, „TV Prim”, „Televiziunea Centrală” și „TV-Gagauzia”; Furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră (15): „Radio Prim”, „Radio Dor”, „Pro 100 Radio”, „Bas FM”, „Jurnal FM”, „Flor FM”, „Radio Media”, „Retro FM”, „Drochia FM”, „Radio 7/ Радио 7” (Chișinău), „Albena”, „Radio Poli Disc – Новое Радио”, „GRT”, „Russkoe Liubimoe” și „Publika FM”. Totodată, Furnizorii de servicii media de radiodifuziune sonoră (3): „Bugeac-FM”, „Radio Soroca” și Radio „Bizim Dalgamiz”, și Furnizorii de servicii media de televiziune (7): „ATV”, „ATV Coguc”, „Axial TV”, „SOR-TV”, „Bizim Dalgamiz”, NTS și „TV 8” vor aduce în concordanță cu legislația declarațiile privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 01 noiembrie 2020, în termen de 3 zile calendaristice – până la data de 26 septembrie 2020, inclusiv.
Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Alianţei Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova și a recomandat furnizorilor de servicii media de televiziune difuzarea a 3 spoturi cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi creşterea gradului de responsabilitate socială privind asigurarea condiţiilor de accesibilitate fizică pentru persoane cu mobilitate redusă (persoane cu dizabilităţi locomotorii, persoane în etate, părinţi cu copii de vârstă fragedă).
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ion Robu, la capitolul respectării Structurii serviciului media audiovizual. Datele monitorizării au fost atestate încălcări de la Structura serviciului media audiovizual, aprobată de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 61/221 din 30 decembrie 2019, fapt pentru care „Televiziunea Centrală” a fost sancționată cu amendă în valoare de 10000 de lei.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul