ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 22 OCTOMBRIE 2021

Vin ,Octombrie 22, 2021 - 15:15
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 22 octombrie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a reperfectat licența de emisie eliberată BITCOIN-CAPITAL” SRL pentru postul de radio „Rekord”, prin schimbarea datelor de identificare a deținătorului licenței de emisie din „BITCOIN-CAPITAL” SRL în „RECORD TEAM” SRL și a prelungit Licența de emisie eliberată pentru postul de televiziune „Busuioc TV”.
Totodată, la solicitarea furnizorilor de servicii media, Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la Licențele de emisie eliberate pentru posturile de radio „Lite FM”, „RADIO PLAI” și „Radio ZUM” și a suspendat, pentru o perioadă de 2 luni, Licența de emisie pentru postul de radio „Focul din Vatră”.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Jurnal TV”, „Primul în Moldova” și „Publika TV”, la capitolul respectării nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale.
Urmare a analizei calitative, s-a atestat că în perioada de raport, 24 septembrie – 30 septembrie 2021, posturile de televiziune sus-menționate au comis devieri ale nivelului tăriei sonore între programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale, fapt pentru care au fost sancționate cu amenzi în mărime de 5000 de lei.
În acest context, Consiliul Audiovizualului a propus demararea unei monitorizări a altor 4 posturi de televiziune, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale, conform căruia: Furnizorii de servicii media au obligația de a uniformiza nivelul sunetului al programelor audiovizuale cu cel utilizat în cazul difuzării comunicărilor comerciale audiovizuale”.
Consiliul Audiovizualului, în scopul verificării respectării cerințelor legislației din domeniul comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune și a deciziilor CA, a efectuat controlul activităţii distribuitorilor de servicii media „STV IT COMPANY” SRL și „ALIANȚA-TV” SRL.
Urmare a controlului efectuat, s-a constatat că distribuitorii nominalizați au operat modificări, în limita celor 10%, în ofertele de servicii media audiovizuale retransmise, în corespundere cu art. 55 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, și nu respectă ofertele de servicii media audiovizuale retransmise, aprobate prin Deciziile Consiliului Audiovizualului. Astfel, „STV IT COMPANY” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV Botanica”, a fost sancționată cu 10 000 de lei pentru nerespectarea repetată a Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise și cu amendă în mărime de 5000 de lei pentru încălcarea repetată a obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”.
De asemenea, „ALIANȚA-TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „ALIANȚA-TV”, a fost sancționată cu 10 000 de lei pentru nerespectarea repetată a Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise și cu două amenzi a câte 5000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și pentru încălcarea repetată a obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a anunțat un nou Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 2 membri ai Consiliului de Supraveghere, dintre care un reprezentant al unei unități administrativ-teritoriale, alta decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani. Perioada de depunere a dosarelor – 30 de zile din momentul publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Cu unanimitate de voturi, Consiliul Audiovizualului a aprobat Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2021. Raportul va fi publicat pe pagina web a instituției (www.audiovizual.md).
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul