ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 22 IANUARIE 2021

Vin ,Ianuarie 22, 2021 - 16:14
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 22 ianuarie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor  de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, urmare a sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, care informează că „RTR Moldova” a difuzat filmul artistic în serii „Морозова”, iar „ITV” – filmele artistice în serii „След” și  „Чужая кровь” fără dublare sau subtitrare în limba română, fiind admise astfel încălcări de la prevederile art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, menționând, totodată, că „lipsa dublării sau sonorizării în limba română a filmelor artistice și plasarea publicității în programe audiovizuale a unui post TV constituie o acțiune de concurență neloială în raport cu furnizorii serviciilor media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova”. Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada la care face referință Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova, „RTR Moldova” și „ITV” au difuzat respectivele filme artistice cu  abateri de la dispozițiile art. 19 alin. (4) din Cod. În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci,  a propus, urmare a faptului că în cadrul Consiliului Audiovizualului au mai parvenit între timp petiții de la același petiționar – „Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova”, prin care se invocă încălcarea acelorași prevederi legale de către aceleași posturi de televiziune „RTR Moldova” și „ITV”, menționate în sesizarea care se examinează astăzi, pentru o examinare amplă și corectă a situației descrise în petițiile depuse, în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul administrativ, care prevede expres: „În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități publice mai multe petiții cu același obiect, acestea se conexează, petiționarul urmînd să primească un singur răspuns care trebuie sa facă referire la toate petițiile depuse”, și în temeiul art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, comasarea pețiților parvenite de la Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care se invocă aceleași încălcări ale prevederilor legale de către posturile de televiziune menționate și examinarea acestora în ședința următoare din 28 ianuarie 2020.
Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării dlui Iulian Roșca, membru CA, și a sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova. Astfel, 1) Iulian Roșca, membru al Consiliului Audiovizualului, la data de 16 octombrie 2020 s-a autosesizat cu privire la postul de televiziune „Bravo TV”, cu privire la modul de respectare a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Dat fiind faptul că Consiliul Audiovizualului a fost antrenat în monitorizarea campaniei prezidențiale din 01 noiembrie 2020, monitorizarea a fost amânată pentru o perioadă ulterioară, iar la  data de 23 noiembrie 2020, în cadrul ședinței publice a Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca a solicitat repetat monitorizarea postului de televiziune „Bravo TV”, prezentând înregistrările serviciului de programe ale postului de televiziune  „Bravo TV”, pentru perioada 01-04 noiembrie 2020. 2) La data de 22 decembrie 2020, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova s-a sesizat asupra faptului că „Bravo TV” nu dublează sau sonorizează în limba română filmele pentru copii, încălcând prevederile art. 19 alin. (4) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că „Bravo TV” la difuzarea filmelor în desen animat pentru copii nu respectă dispozițiile art. 19 alin. (4) din Cod. În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, la fel, a declarat că, între timp, au mai parvenit petiții din partea aceluiași petiționar „Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova” prin care invocă comiterea acelorași încălcări de către postul de televiziune „Bravo TV”. Astfel, pentru o examinare amplă și corectă a situației descrise în petițiile depuse, Ala Ursu-Antoci a propus, la fel, comasarea acestora și examinarea în ședința următoare din 28 ianuarie 2020.
În timpul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, urmare a sesizării Instituției Private „Centrul de Jurnalism Independent”, prin care informează despre faptul că în cadrul buletinelor de știri difuzate de către posturile de televiziune „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” au fost difuzate materiale ce conțin publicitate politică ascunsă a Platformei „Pentru Moldova” și a Partidului Politic ȘOR, inclusiv a liderului acestuia, Ilan Șor. În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului, Dragoș Vicol, a făcut un succint recurs la adresarea Consiliului Audiovizualului către mai multe ong-uri media cu privire la fenomenul publicității electorale, prezent tot mai frecvent în serviciile de programe. Așadar, Dragoș Vicol a prezentat câteva elemente din opinia experților: „Constatăm, prin urmare, atât lipsa definițiilor juridice, cât și reglementările publicității politice. Cât legislația nu interzice publicitatea politică, prezența de facto a acesteia la ecran nu poate fi sancționată. Este vorba, inclusiv, de publicitatea politică, plasată contra cost, de partidul Șor, partid neanunțat în afara legii. Publicitatea în cauză nu are caracter terorist, nu conține pornografie infantilă sau mesaje ce incită la ură etc. Deci, nu poate fi interzisă nici în temeiul altor legi naționale în vigoare.
Situația constatată acum este identică celor constatate și anterior, inclusiv la ultimele alegeri parlamentare și la ultimele alegeri generale locale. Doar că nu s-a întreprins efectiv nimic pentru a preveni și a contracara atare situații. Printre soluțiile propuse sunt: Să fie readus în discuții proiectul noii legi cu privire la publicitate, votat de Parlament în primă lectură încă în anul 2018, în care în premieră este definită publicitatea politică, să fie completat/îmbunătățit și să fie votat în lectură finală; Să fie amendat Codul electoral (sau să fie elaborat unul nou) pentru a elucida toate aspectele legate de activitatea mass-mediei în perioade electorale și extraelectorale, inclusiv aspectele ce vizează ceea ce azi înțelegem prin agitație electorală și ceea ce azi încă nu-i definit ca publicitate politică”.  Dragoș Vicol a propus respingerea sesizării Instituției Private „Centrul de Jurnalism Independent” din considerentul că nu există posibilitate de a încadra „publicitatea politică” în prevederile Codului serviciilor media audiovizuale și, respectiv, de a aplica sancțiuni, propunere susținută și toți membrii Consiliului Audiovizualului.
Autoritatea de reglementare în domeniului audiovizual a susținut cererea de prelungire a licenței de emisie eliberată „NOI MEDIA DE SUD” SRL pentru postul de radio „Albena”, pentru o perioadă de 9 ani.
De asemenea, Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie „TV ENTERTAINMENT PLUS” SRL pentru postul de televiziune „TV PLUS”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format: Generalist.
Tot în cadrul ședinței publice, Consiliul a examinat cererea de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune a ÎS „Radiocomunicații”, prin care a solicitat reperfectarea Condițiilor la Autorizația de retransmisiune prin includerea dreptului de a desfășura activitatea audiovizuală de retransmisiune a serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media, prin Multiplexele naționale A și B, și modificarea posturilor de televiziune retransmise prin rețelele de stat II și III în „TVR Moldova și „Primul în Moldova”. În cadrul dezbaterilor publice , membrii Consiliului au decis admiterea parțială a cererii „Radiocomunicații” prin reperfectarea autorizației în ceea ce ține de MUX A și B.
Consiliul Audiovizualului a oferit susținere demersurilor: 1) Centrul de Resurse Juridice din Moldova, pentru mediatizarea campaniei de informare Direcționează 2% și contribuie la ceea ce contează pentru tine!”; și 2) Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la mediatizarea unui spot de informare a cetățenilor despre importanța protecției datelor cu caracter personal și a sensibiliza populația asupra aspectului cu privire la respectarea dreptului fundamental la viața privată, prevăzut expres în art. 28 din Constituția Republicii Moldova.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul