ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 21 OCTOMBRIE 2020

Mie ,Octombrie 21, 2020 - 18:40
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 21 octombrie în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizărilor consilierului municipal Bălți, Veaceslav Jucov, care informează că la 23 septembrie 2020, în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune „BTV”, a fost difuzat un subiect prin care i se aduc acuzații și îl pun într-o lumină negativă, prin distorsionarea sensului textului scris de el pe o rețea de socializare. Datele monitorizării au atestat că reportajul respectiv include în sine dezmințirea (replica) celor invocate de către consilierul municipal Bălți, Veaceslav Jucov, pe pagina sa oficială de Facebook, în adresa autorităților din cadrul Administrației Publice Locale din mun. Bălți. De asemenea, în conformitate cu prevederile pct. 81 lit. d) din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale: „Dreptul la replică nu poate fi acordat: d) în situația în care se solicită replică la replică” (pct. 81 lit. d) din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale). Consiliul a luat act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „BTV” și a respins sesizările consilierului municipal Bălți, Veaceslav Jucov.
Consiliul Audiovizualului, în temeiul avizului Ministerului Economiei și Infrastructurii, a anunțat în concurs frecvențele radio: 89,8 MHz – Ștefan Vodă, 91,0 MHz – Dezghingea (UTAG) și 105,8 MHz – Congaz (UTAG).
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat autosesizarea președintelui Dragoș Vicol prin care se invocă, în s. Cojușna, r-nul Strășeni, și or. Criuleni, despre o posibilă retransmisiune a serviciilor media audiovizuale de către „TV-BOX”  SRL în afara zonei de acoperire specificate în autorizația de retransmisiune pe care o deține aceasta. În acest sens, Consiliul Audiovizualului a efectuat un control în localitățile menționate și a constatat că „TV-BOX”  SRL retransmite, în ambele localități, 197 de posturi de televiziune la abonații săi (în funcție de pachetul TV). Este de specificat că, în conformitate cu prevederile contractelor prezentate de abonații „TV-BOX” SRL, retransmisiunea posturilor de televiziune este realizată de „TV-BOX” SRL, iar serviciile de internet și telefonie fixă sunt prestate de „StarNet Soluții” SRL. Anterior „TV-BOX” SRL a prezentat la Consiliul Audiovizualului un contract de locațiune încheiat între companiile „TV-BOX” SRL și „StarNet” SRL. Pentru transmisiunea/ retransmisiunea serviciilor media audiovizuale în afara zonei de acoperire specificate în licența de emisie sau în autorizația de retransmisiune” (art. 84 alin. (7) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale), distribuitorul de servicii media audiovizuale „TV-BOX” SRL a fost sancționat cu amendă în valoare de 20.000 de lei.
Totodată, Consiliul Audiovizualului a decis amânarea examinării cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul TV „TV-BOX prin includerea în aria sa de acoperire a unui șir de localități din țară și a dispus monitorizarea respectivului distribuitor de servicii media audiovizuale, precum și a altor distribuitori sub aspectul respectării legislației audiovizuale.
Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2020, acesta va fi publicat și pe pagina web a instituției.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul