ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 19 MARTIE 2021

Vin ,Martie 19, 2021 - 17:30
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 19 martie, în ședință publică.
Luând în considerație faptul că traversăm o perioadă critică, extrem de gravă din toate punctele de vedere, dictată de expansiunea pandemică a noului Coronavirus (COVID-19);
Consiliul Audiovizualului, în calitate de garant al interesului public, evaluând situația la zi în ceea ce ține de combaterea informațiilor false publicate și distribuite în mediul audiovizual privind pandemia COVID-19;
Pornind de la premisa că publicul are dreptul să aibă acces la surse sigure de informații;
Având în vedere rolul fundamental al mass-media în informarea populației și contribuind astfel la salvarea de vieți omenești,
Ca urmare a dezbaterilor publice și în temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018,
Consiliul Audiovizualului a decis:
A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale, furnizorii de servicii media on-line aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
a) De a nu încuraja difuzarea și transmiterea de declarații nefundamentate științific în subiectele de reflectare a pandemiei COVID-19 a căror sursă nu există în realitate;
b) În cadrul emisiunilor informative și de dezbateri în care se abordează subiectul COVID-19, să asigure informarea corectă a cetățenilor, să evite senzaționalul, să nu creeze confuzii;
c) În toate programele audiovizuale de știri și de dezbateri cu privire la reflectarea situației la zi și a consecințelor generate de efectele pandemice ale COVID-19, atât în plan național, cât și extern, subiecții enunțați mai sus se vor ghida exclusiv de principiile informării corecte;
d) Să difuzeze informații preluate din surse oficiale, naționale și internaționale, astfel încât serviciile media audiovizuale să contribuie la combaterea contaminării populației cu fake news-uri, pentru a evita influența negativă a opiniei publice și panica;
e) Să verifice orice informație legată, direct sau indirect, de subiectul COVID-19; 
f) Să respecte regulile deontologice și să acorde o atenție specială fiecărui mesaj diseminat, astfel încât să nu fie stimulată latura emoțională și nesiguranță în rândul cetățenilor. 
g) Să verifice informația parvenită de la sursele private cu privire la evoluția, efectele și combaterea agentului patogen COVID-19.
Consiliul Audiovizualului, în calitate de garant al interesului public, va monitoriza permanent situația la acest capitol și va sancționa dur abaterile de la legislația în vigoare.
 
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV 8”, urmare a sesizării dlui Vladimir Nemțanu, care comunică  despre faptul că la data de  04 octombrie 2020, postul de televiziune TV8  a difuzat  emisiunea „Cutia Neagră Plus”, moderată de Mariana Rață, în cadrul căreia a fost prezentată o investigație „fulger”: „Interesele şi oamenii din spatele afacerii cu evacuarea mașinilor parcate neregulamentar în Chişinău”, menționând că moderatoarea „a avut o atitudine diferită față de subiectul care vizează SC „Magda-Tur” SRL”. Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „TV 8” a difuzat emisiunea „Cutia Neagră Plus” (durata 29 min. 36 sec.), în cadrul căreia a fost prezentat un material de investigație despre parcarea pe care sunt evacuate mașinile lăsate la întâmplare pe străzile și în curțile Chișinăului și care este administrată de Compania „Magda Tur”, având ca acționari familiile a doi frați Vladimir și Oleg Nemțanu și partenerii lor de afaceri. În cadrul investigației a fost solicitată opinia lui Oleg Nemțanu, fratele lui Vladimir Nemțanu, la fel, acționar „Magda Tur”.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Artur Cozma, a declarat că acest subiect conține un material de investigație jurnalistică, astfel, acest subiect cu adevărat ține de interesul public, deoarece este legat de o licitație efectuată de un organ de putere centrală, respectiv, jurnaliștii au tot dreptul și chiar sunt îndemnați ca și pe viitor să realizeze oricare investigări în acest sens, menționând, totodată, că petiția este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, opinie împărtășită de toți membrii Consiliului Audiovizualului.
În cadrul ședinței, Consiliul a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „CTC Mega”, „Primul în Moldova” și „Canal 3”, urmare a petițiilor avocatei Alina Palii, care informează că în perioada 01 ianuarie – 04 februarie 2021, mai multe posturi de televiziune, printre care și postul de televiziune „CTC Mega”, „Primul în Moldova” și „Canal 3”, au difuzat filmele pentru copii cu încălcarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat următoarele: din considerentul lipsei înregistrărilor serviciilor media audiovizuale (de la data difuzării acestora a trecut mai mult de 30 de zile), monitorizarea posturilor de televiziune „CTC Mega” (01-31 ianuarie 2021), „Primul în Moldova” (1, 2, 4,5,6,7,8,9,10, 16, 23, 24 și 31 ianuarie 2021) și „Canal 3” (06 și 07 ianuarie 2021) a fost imposibilă. De asemenea, în perioada  08-21 februarie  2021, „CTC Mega” nu a sonorizat sau dublat în limba română filmele în desen animat menționate în petiție. Este de specificat că în perioada de referință, respectivul furnizor de servicii media a difuzat un desen animat cu subtitrare în limba română – „Три кота”. Astfel, postul de televiziune „CTC Mega” a comis încălcări de la prevederile art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează că: „... filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”, fapt pentru care a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a examinat cererea de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Media Production TV” pentru postul de televiziune „DTV”, care solicită schimbarea denumirii postului de televiziune din: „DTV” în: „REN TV”. Dat fiind faptul că elementele de identificare ale serviciului media audiovizual solicitat spre aprobare de către „MEDIA PRODUCTION TV” SRL se aseamănă cu elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului de televiziune „REN MOLDOVA” și luând în considerare faptul că „DTV” a solicitat Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală înregistrarea mărcii REN TV, Consiliul a decis suspendarea examinării cererii de schimbare a denumirii până la răspunsul oferit de AGEPI.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul de televiziune „TV-BOX”, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise cu emisie prin sistemul IPTV pentru o mai multe localități din țară.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul