ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 19 MAI 2021

Mie ,Mai 19, 2021 - 16:17
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 19 mai 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat petiția avocatei Alina Palii, reprezentant „TV-Comunicații Grup” SRL, prin care invocă faptul că în perioada 29.03.2021 – 11.04.2021, posturile de televiziune: „Canal 2”, „Canal 3”, „N 4”, „Canal 5”, „Familia Domashny”, „CTC Mega”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Accent TV” și „Kanal D” au comis abateri de la prevederile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului, ținând cont de faptul că suntem în perioada electorală, au propus monitorizarea privind realizarea produsului local (art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale) atât de către posturile TV  specificate în petiția dnei Palii, cât și alți furnizorii de servicii media, după încheierea campaniei electorale.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „DTV” și „Cinema 1”, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor și a autosesizării membrului CA, Corneliu Mihalache, la capitolul respectării prevederilor art. 4 și 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Urmare a monitorizării s-a atestat că, în perioada de raport 22 martie – 18 aprilie 2021, postul de televiziune „Cinema 1” a realizat o pondere de 0% de programe audiovizuale locale, iar postul de televiziune „DTV” a realizat programe locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise de postul de televiziune „DTV” a constituit mai puțin de 80%, iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%. Totodată, s-a atestat că filmele menționate în petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, difuzate de către posturile de televiziune „Cinema 1” și ,,DTV”, în perioada 22 martie – 18 aprilie 2021, au fost transmise fără dublare sau subtitrare în limba română. Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat postul de televiziune „Cinema-1” cu două amenzi a câte 5 000 de lei, iar postul de televiziune „DTV” a fost sancționat cu două amenzi a câte 10 000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a sesizării dlui Igor Blanari, ex-administrator al companiei de publicitate ÎCS EPAMEDIA SRL, care informează că la data de 16 februarie 2021, în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari”, difuzată la postul de televiziune „TV8”, au fost răspândite informații false și defăimătoare, enunțate judecăți de valoare fără substrat factologic suficient, cu implicarea numelui său. Urmare a  monitorizării s-a constatat că în cadrul emisiunii, subiectul privind relațiile dintre Primăria mun. Chișinău și companiile de publicitate, și anume „EPAMEDIA” SRL, a fost abordat în limitele prevăzute de legislația audiovizuală, fiind asigurată prezentarea principalele puncte de vedere aflate în opoziție. Astfel, Consiliul Audiovizualului a respins petiția dlui Igor Blanari.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat sesizările AO Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”, prin care informează că la data de 16 aprilie 2021, postul public de televiziune „Moldova-1”, în cadrul emisiunii „Moldova în direct”, avându-l invitat pe președintele PSRM, Igor Dodon, nu a asigurat respectarea principiilor echilibrului politico-social, iar  la data de 18 aprilie 2021, postul de televiziune „NTV Moldova” a difuzat emisiunea „Новые русские сенсации: Зеленский легкого поведения”, retransmisă din Federația Rusă, în cadrul căreia a fost prezentată o informație propagandistică, tendențioasă, agresivă, cu amestec de fapte și opinii, ținând asupra dezinformării și informării manipulatorii a consumatorilor de servicii media audiovizuale. Urmare a monitorizări s-a constatat că postul public de televiziune „Moldova-1”, în cadrul emisiunii „Moldova în direct”, difuzată la 15 aprilie 2021, prin prezentarea declarațiilor mai multor actori politici a asigurat prezentarea principalelor puncte de vedere vizavi de tematica abordată în discuție. Totodată, s-a atestat că postul de televiziune „NTV Moldova”, la data de 18 aprilie 2021, a difuzat emisiunea „Новые русские сенсации: Зеленский легкого поведения”, produsă în Federația Rusă, iar în contextul celor invocate de petiționar cu privire la securizarea spațiului informațional național,  în cadrul emisiunii nominalizate nu au fost admise informații ce ar viza Republica Moldova. Drept urmare, petițiile AO „Centrul pentru Jurnalism Independent” au fost respinse.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat petiția dnei Maria Pulcinscaia, care informează că furnizorii de servicii media „Canal 3”, „Canal 2”, „TV 6”, „NTV Moldova”, „Primul în Moldova”, „Canal 5”, „Accent TV”, „Exclusiv TV”, „Familia Domashniy” și „Kanal D”, în perioadele 08-14.03.2021, 15-21.03.2021 și 22-28.03.2021, au comis abateri grave de la prevederile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au respins petiția ca neîntemeiată din considerentul că urmare a unui apel telefonic, efectuat la data de 02 aprilie 2021, petiționara a precizat că nu a remis în adresa CA vreo petiție.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a aprobat formularele privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în săptămâna precedentă la alegerile parlamentare  anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.
De asemenea, Consiliul a reperfectat licența de emisie eliberată „Real Radio” SRL pentru postul de televiziune „CTC Mega” prin excluderea dreptului furnizorului de servicii media de a utiliza slotul din rețeaua digitală terestră a Multiplexului A.
La solicitarea furnizorului de servicii media, Consiliul Audiovizualului a permis postului de televiziune „Canal 5” difuzarea, începând cu ora 21:30, a competițiilor UFC - Ultimate Fighting Championship, pentru o perioada de 3 luni, începând cu 19 mai 2021.
Tot în cadrul ședinței a fost aprobată Lista serviciilor media audiovizuale libere de retransmisiune și a celor „must carry”.
Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry”: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „TV Găgăuzia”, „Jurnal TV”, Prime”, „TV8”, „Primul în Moldova”, „TVR Moldova”, „Gurinel TV”, „NTV Moldova”, „Publika TV”, „Accent TV”, Tezaur TV” și „Agro TV”.
Totodată, postul de televiziune „TV Găgăuzia”, ce aparține furnizorului public regional de servicii media Compania „Gagauzya Radio Televizionu”, să fie obligatoriu retransmis în UTA Găgăuzia, iar în celelalte localități – în funcție de capacitățile tehnice ale distribuitorilor de servicii media.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul