ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 16 MARTIE 2021

Mar ,Martie 16, 2021 - 15:40
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 16 martie, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Cinema-1” și „DTV”, urmare a petițiilor Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova și a autosesizărilor membrilor Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache și Lidia Viziru. Astfel, Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova informează că posturile de televiziune „Cinema 1” și „DTV” au comis încălcări la realizarea programelor audiovizuale locale și difuzarea filmelor artistice fără dublare sau subtitrare în limba română. Obiectul autosesizărilor membrilor Consiliului Audiovizualului a fost, la fel, respectarea prevederilor art. 4 și art. 19 alin. (4) și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că „DTV” a realizat programe locale cu durata medie zilnică mai mică de 2 ore; ponderea programelor audiovizuale locale în limba română a constituit 0%, iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%. În cazul postului de televiziune „Cinema 1”, rezultatele monitorizării au atestat că furnizorul de servicii media nu a realizat programe audiovizuale locale, unicul element local din conținutul serviciului media audiovizual constituind Promo, cu o durată de 27 min. pentru o săptămână. De asemenea, filmele menționate în petiția Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, difuzate de către posturile de televiziune „DTV” și „Cinema 1”, în perioadele:  01-07 februarie  și 09-15 februarie 2021, nu au fost însoțite de subtitrare sau dublare în limba română. Drept urmare, Consiliul Audiovizualului au avertizat public respectivii furnizori de servicii media, atât la capitolul programe locale, cât și subtitrarea sau dublarea în limba română a filmelor artistice.
Consiliul Audiovizualului a decis prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt, ca urmare a petițiilor dnei Alina Palii, care a solicitat monitorizarea posturilor de televiziune: „Prime”, „Accent TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „N 4”, „Canal 5”, „Familia Domashny”, „CTC Mega”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova” și „Exclusiv TV” privind respectarea prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale – Programe audiovizuale locale, dat fiind că monitorizarea la acest capitol presupune, conform prevederilor legale, o durată de timp mai îndelungată, și anume o săptămână calendaristică, pentru fiecare caz în parte.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova” și „TV6”, urmare a petițiilor  IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”. Așadar, CJI informează că la 08.02.2021, ora 21:00, în cadrul buletinului informativ de limbă rusă al „NTV Moldova” și ora 13:00, în cadrul buletinului informativ al „TV6” a fost difuzat un material despre o minoră supusă violenței fizice și morale, a cărei identitate nu a fost suficient protejată. Datele monitorizării au atestat, în ambele cazuri, încălcări de la prevederile legislației audiovizuale, fapt pentru care respectivii furnizori de servicii media au fost avertizați public.
Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie „NAVINFO” SRL, pentru postul de televiziune „Privesc.Eu TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format: De știri, prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului media audiovizual de programe.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul a reperfectat licențele de emisie  pentru posturile de televiziune „REN MOLDOVA” (prin aprobarea Structurii serviciului media audiovizual) și „ITV” (prin schimbarea adresei juridice).
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul