ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 15 SEPTEMBRIE 2021

Mie ,Septembrie 15, 2021 - 15:27
         Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 septembrie 2021, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat cererea prealabilă depusă de AO „Media Alternativă”, fondatoarea postului de televiziune „TV8”, prin care  solicită anularea Deciziei CA nr. 24/160 din 30 iunie 2021 „Cu privire la examinarea cererii formulate de Asociația Obștească „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” privind anularea Deciziei CA nr. 1/1 din 12 ianuarie 2021”. Urmare a examinării, membrii Consiliului Audiovizualului au respins cererea TV8. Totodată, este de menționat că prin Decizia CA nr. 24/160 din 30 iunie 2021, Consiliul Audiovizualului a decis amânarea reexaminării sesizării nr. 01-20/146 din 08 decembrie 2020 (Decizia CA nr. 1/1 din 12.01.2021) până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța de judecată, ceea ce demonstrează faptul că prin decizia respectivă nu a fost încălcat niciun drept al AO „Media Alternativă”, deoarece amânarea examinării cauzei nu presupune un rezultat determinat, în special, în cazul dat amânarea reexaminării sesizării nicidecum nu presupune admiterea acesteia de către Consiliul Audiovizualului
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și cererea prealabilă inițială din partea ÎCS „Reforma Art” SRL, prin care solicită „suspendarea executării actului administrativ individual decizia Consiliului Audiovizualului din 23 august 2021 referitor la sancționarea postului de televiziune „Jurnal TV”.
În acest sens, este de precizat că prin decizia contestată furnizorului de servicii media nu i-a fost încălcat niciun drept, or, obligația prevăzută de art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, privind faptul că „în cadrul programelor audiovizuale de ştiri, pentru care exactitatea şi corectitudinea sânt esențiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”, reprezintă o obligație legală a acestuia și nicidecum nu reprezintă o îngrădire a vreunui drept, respectiv, furnizorul de servicii media decide liber și independent asupra modului de informare a publicului, cu respectarea strictă a prevederilor legale din domeniul audiovizualului. Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a respins cererea prealabilă depusă de ÎCS „Reforma Art” SRL privind anularea Deciziei CA nr. 31/198 din 23 august 2021, ca fiind neîntemeiată.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a respins cererea de eliberare a licenței de emisie pentru  postul de televiziune „Free TV” întrucât acesta nu a acumulat numărul necesar de voturi.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul