ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 15 OCTOMBRIE 2021

Vin ,Octombrie 15, 2021 - 18:39
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 octombrie 2021, în ședință publică.
În debutul ședinței, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a informat că la data de 11 octombrie 2021, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit o sesizare din partea președintelui Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei, prin care solicită efectuarea unui control la capitolul asigurării informării corecte a publicului, în perioada 05-10 octombrie 2021, a trei furnizori de servicii media. În acest sens, ținând cont de faptul că în sesizare au fost indicați doar trei furnizori de servicii media, iar obligația de a informa corect publicul o au toți furnizorii de servicii media și luând în considerare capacitățile tehnice ale Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci a propus, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (3) lit. a) din Cod, să fie monitorizate principalele buletine de știri ale tuturor furnizorilor naționali de servicii media la capitolul respectării art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, care prevede asigurarea informării corecte, pentru perioada 05-10 octombrie 2021, propunere susținută de toți membrii CA prezenți la ședință.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „N 4”, „Canal 2”, „Canal 3”, „ITV”, „CTC Mega” (Mega TV) și „Familia Domashny”, urmare a Deciziei CA nr. 26/172 din 15 iulie 2021, prin care s-a stabilit efectuarea monitorizării furnizorilor de servicii media: „Canal 2”, „Canal 3”, „N 4”, „Familia Domashny”, „CTC Mega”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Accent TV”, „Canal 5”, „RTR Moldova”, „ITV”, „Bravo TV”, „CTC” și „PEH TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 4 și art. 19 din Codul serviciilor media audiovizuale. Rezultatele monitorizării au atestat că, în perioada de raport, posturile de televiziune supuse monitorizării au comis încălcări de la prevederile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale, fapt pentru care posturile TV „Canal 2”, „Canal 3” și „Familia Domashny” au fost sancționate prin avertizare publică, „ITV” – cu amendă în mărime de 15 000 de lei, iar „CTC Mega” (MEGA TV) a fost sancționat cu avertizare publică pentru nerespectarea prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale și cu amendă în mărime de 20 000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din  Cod.
Totodată, este de menționat că, în cadrul ședinței publice din 30 septembrie 2021, prin Decizia nr. 36/124, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova”, „Exclusiv TV”, „Canal 5” și „Accent TV”, iar datele monitorizării celorlalți furnizori de servicii media, specificați în Decizia CA nr. 26/172 din 15 iulie 2021, vor fi examinate la ședințele publice CA ulterioare.
Consiliul Audiovizualului a examinat petiția dlui Mihai (Cristian) Rizea prin care invocă mai multe încălcări comise de către postul de televiziune „TV8”. Astfel, petiționarul susține că, la data de 16 septembrie 2021, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” fiind invitat Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, moderatoarea Mariana Rață, prin atitudinea exprimată față de subiectul personalității sale, s-a desprins în mod vădit o lipsă totală de imparțialitate, interes subiectiv denigrator la adresa sa, ceea ce contrazice Codului deontologic al jurnalistului.
În contextul celor expuse, Mihai (Rizea) Cristian susține că furnizorul de servicii media audiovizuale „TV8” a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) și art. 13 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale și solicită acordarea dreptului la replică în cadrul aceleiași emisiuni, difuzate la aceeași oră.
În cursul dezbaterilor publice, membra Consiliului, Tatiana Buraga, a venit cu un îndemn către postul de televiziune „TV8” și toți furnizorii de servicii media să se conducă de bunele moravuri, de Codul deontologic al jurnalistului, pentru a-și exercita activitatea în cel mai corect mod. Astfel, membra CA i-a îndemnat să nu folosească diferite calificative vizavi de o persoană, precizând că misiunea unui post TV este de a informa corect și din surse veridice, fără a fi impuse opiniile moderatorilor.  
De asemenea, membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Manole, referitor la cazul emisiunii „Cutia neagră” unde este vizat cetățeanul Rizea, a menționat că acolo nici nu se cerea să fie prezentată opinia sa, deoarece nu i-au fost aduse acuzații, nu au fost expuse păreri, s-a vorbit strict cu fapte documentate. Drept urmare, petiția parvenită din partea dlui Rizea a fost respinsă.
 Consiliul Audiovizualului a prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind circumstanțele asupra petiției parvenite din partea dlui Ivan Terzi la data de 23 septembrie 2021, dat fiind faptul că acesta face trimitere la încălcarea mai multor prevederi ale Codului serviciilor media audiovizuale de către postul de televiziune „STV”.  
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a sesizării dnei Daria Racu prin care menționează că, la data de 05 septembrie 2021, ora 16:48, postul de televiziune „TV8” a difuzat filmul artistic Ешь, молись, люби”, fiind însoțit de semnul de avertizare  12+, fapt care duce la încălcarea legislației audiovizuale privind protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației. Urmare a monitorizării filmului artistic specificat în petiție, s-a constatat că, conform clasificării programelor audiovizuale în scopul protecției copiilor, filmul în sine nu prezintă scene cu conținut înspăimântător, violență fizică sau psihică, limbaj licențios, sexist sau discriminatoriu etc., care ar afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor. Astfel, producția audiovizuală americană „Ешь, молись, люби” nu poate fi clasificată ca fiind nepotrivită și interzisă copiilor sub 12 ani.
La solicitarea furnizorilor de servicii media, Consiliul Audiovizualului a prelungit licențele de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, pentru posturile de radio: „Vocea Speranței”, „Jurnal FM”, „Radio.md” și „Muz FM” și a eliberat licențe de emisie pentru posturile de televiziune: „NEXT TV” și „PREMIERA TV”.
Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, a efectuat controlul activităţii distribuitorilor de servicii media: „EXCELENTER-COM” SRL, „CAZMAREX TV” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL, „GLAVSLAVIA” SRL, „Chihaivis” SRL, „CVINTA-GRUP” SRL, „INTERVAL-TV” SRL și „TV-BOX” SRL. Urmare a controlului efectuat, s-a constatat că distribuitorul de servicii media „BRAVOS-CONTENT” SRL, din oferta de servicii media audiovizuale aprobată, nu retransmite 10 posturi de televiziune, nu retransmite 5 posturi TV din Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”, iar în afara ofertei retransmite 18 posturi de televiziune, fapt pentru care a fost sancționat cu o amendă în mărime de 5 000 de lei și două amenzi a câte 10 000 de lei.
De asememenea, potrivit controlului, „CVINTA-GRUP” SRL nu respectă Oferta de servicii media audiovizuale retransmise, iar „EXCELENTER-COM” SRL nu retransmite 3 posturi TV din lista serviciilor media audiovizuale „must-carry”. Prin urmare, „CVINTA-GRUP” SRL nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi sanctionat, iar „EXCELENTER-COM” SRL a fost avertizat public.
Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisiune eliberate: „TV SAT” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT”, și „CVINTA-GRUP” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „CVINTA-GRUP”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul