ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 12 MAI 2021

Mie ,Mai 12, 2021 - 16:16
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat și avizat proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Urmare a examinării proiectului, în limita competențelor funcționale prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului a înaintat Comisiei Electorale Centrale propuneri de modificare a Regulamentului.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor naționali de servicii media la capitolul reflectării situației epidemiologice prin infecția COVID-19, urmare a autosesizării președintelui CA, Ala Ursu-Antoci. Datele monitorizării furnizorilor de servicii media naționali: „Moldova-1”, „Radio Moldova”, „Jurnal TV”, „Primul în Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „Publika TV”, „NTV Moldova”, „TV 6”, „TVR Moldova” și „TV 8” au atestat că subiectele care au reflectat la general situația pandemică din țară au fost realizate și difuzate în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, cu prezentarea mai multor puncte de vedere și surse de informare, iar acest fapt a asigurat informarea corectă a consumatorilor de servicii media cu privire la situația pandemică atât din țară, cât și de peste hotare.
Totodată, instituția de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat petițiile Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care informează că posturile de televiziune „RTR Moldova”, „BRAVO TV” și „ITV”, în perioadele 22 martie – 11 aprilie și 12-18 aprilie 2021, au comis abateri de la prevederile art. 4 și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, au fost examinate autosesizările președintelui Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, din 16 martie și 19 aprilie 2021, prin care a solicitat monitorizarea furnizorilor de servicii media „BAVO TV” și „ITV”, la același capitol. Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport, posturile de televiziune menționate au comis abateri de la prevederile art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Filmele artistice și cele documentare sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licențiată, iar filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română”, fapt pentru care „ITV” a fost sancționat cu amendă în mărime de 15 000 de lei, iar „Bravo TV” – cu 20 000 de lei. În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a propus nesancționarea postului de televiziune „RTR Moldova” din considerentul că furnizorul de servicii media a subtitrat toate filmele artistice/seriale difuzate în perioada monitorizării, excepție fiind o singură operă cinematografică, difuzată în orele de noapte, propunerea a fost susținută prin votul a șase membri.
De asemenea, Consiliul Audiovizualului a examinat o petiție parvenită din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova prin care se invocă faptul că furnizorul de servicii media „A.VIDEO-CONTENT” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Cinema 1” (actual CTC), nu utilizează rețeaua electronică prin satelitul menționat în condițiile la licența de emisie. Urmare a examinării celor invocate în petiție, Consiliul Audiovizualului a prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt.
Totodată, în cadrul ședinței, a fost examinată sesizarea avocatului Ion Popa, prin care a solicitat Consiliului Audiovizualului obligarea furnizorului de servicii media „VOCEA MEDIA” SRL să-și schimbe denumirea și elementele de identificare ale serviciului media audiovizual de televiziune și de radiodifuziune prin excluderea din componența lor a mărcii înregistrate „Vocea Basarabiei”. În cadrul dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a respins solicitarea dlui Ion Popa.
La solicitarea furnizorului de servicii media, Consiliul Audiovizualului a reperfectat Condițiile la licența de emisie, prin schimbarea denumirii postului de radio din „Russkoe Liubimoe” în „Like FM – Russkoe Radio” și a aprobat Structurii serviciului media audiovizual pentru postul de radio „Like FM – Russkoe Radio”.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul