ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 11 SEPTEMBRIE 2020

Vin ,Septembrie 11, 2020 - 16:14
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 11 septembrie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „ITV”, „Studio-L”, „Agro TV Moldova”, „NTS”, „SOR-TV”, „ATV COGUK” și „N4” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Datele monitorizării au atestat că în perioada de raport 17-23 iulie 2020, „Studio-L”, „Agro TV Moldova”, „SOR-TV” și „ATV COGUK” nu au comis încălcări de la prevederile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale. Derogări în serviciile de programe au fost atestate la posturile TV: „ITV” – ponderea programelor audiovizuale locale în limba română a constituit mai puțin de 80%, iar ponderea programelor audiovizuale  locale difuzate în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%; „NTS” – ponderea programelor audiovizuale locale în limba română a constituit 0%, iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%. Totodată, este de specificat ca serviciul media audiovizual al postului de televiziune „NTS” se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale, în care minoritatea etnică reprezintă o pondere majoritară; „N4” – ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise a constituit mai puțin de 80%. Astfel, „ITV”, „NTS” și „N4” au fost sancționate cu avertizare publică.
Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „GRT”, „Canal 3” și „Canal 5”, urmare a autosesizării președintelui Dragoș Vicol, care a menționat că pe data de 15 august 2020, în intervalul de timp 01:00-02:00, au fost difuzate filme fără dublare sau subtitrare în limba română: GRT – filmul turcesc „Tovbeler Olsun”; Canal 3 – filmul „Опасные связи”, și Canal 5 – „Великолепная пятёрка”. Datele monitorizării atestă că filmele artistice respective nu au fost însoțite de dublare sau subtitrare în limba română, ceea ce contravine prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor  media audiovizuale. În acest context, președintele Consiliului Audiovizualului, în calitatea sa de autor al sesizării, a solicitat membrilor CA, ținând cont de faptul că segmentul de populație care a vizionat aceste filme nu este atât de mare, încât să prejudicieze interesul public major în domeniul serviciilor media audiovizuale, doar atenționarea, prin consens, a respectivelor posturi TV.
Consiliul Audiovizualului a examinat sesizările IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”:
1) Postul public de televiziune  „Moldova-1” nu traduce în limbaj mimico-gestual principalul buletin informativ al zilei „Mesager” de la ora 19:00.
Rezultatele monitorizării au atestat că furnizorul public național de televiziune asigură zilnic accesul persoanelor cu dizabilități de auz la programul informativ „Mesager” de la ora 21:00. Astfel, este oportun de specificat că în conformitate cu  prevederilor art. 16 alin. (3)  lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale: În cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naţionali şi regionali de servicii media sânt obligați să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puţin un program audiovizual de ştiri din timpul zilnic de emisie”.
2) „Televiziunea Centrală”, în cadrul buletinelor de ştiri de la ora 19:00 din 03 august (ora de difuzare: 19:04:58 şi 19:27:48); 05 august (ora de difuzare: 19:12:30 şi 19:30:55); 06 august (ora de difuzare: 19:01:44 şi 19:12:45) şi 07 august (ora de difuzare: 19:17:35 şi 19:26:20), „încalcă în mod vădit pluralismul de opinii, fiind prezentate cel puţin câte două subiecte în care liderul Partidului Politic ,,Şor”, Ilan Şor, apare în context pozitiv şi laudativ, în timp ce despre alte partide şi alți politicieni din Republica Moldova se vorbește mult mai puţin, neutru sau critic”.
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioadă 03-07 august 2020, ora 19:00, postul de televiziune „Televiziunea Centrală” a difuzat buletine informative în cadrul cărora a fost reflectată activitatea Guvernului, opoziției parlamentare, a președintelui Republicii Moldova, I. Dodon, precum şi ştiri cu caracter social, economic, extern, de informare referitor la starea epidemiologică din ţară etc. În cadrul buletinelor de ştiri, subiecții politici au fost reflectați în funcție de aspectul contextual al evenimentelor, iar în cazul subiectelor cu tentă negativă și conflictuale, a fost asigurată prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție. Drept urmare, analiza cantitativă și calitativă a datelor monitorizării atestă că „Televiziunea Centrală” nu a comis încălcări de la prevederile legislației audiovizuale în vigoare.
Totodată, în cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au reiterat fenomenul așa-numitei „publicități politice” în cadrul serviciilor de programe, de astă dată în cadrul buletinelor de știri. În acest sens, urmează a fi elaborate unele recomandări de amendare a Codului serviciilor media audiovizuale, cu propunerea unor eventuale soluții de contracarare a acestui fenomen cu pregnantă tentă publicitară și partinică.
3) Postul de televiziune „Prime”, în buletinele de știri „Primele știri” de la ora 21:00 din 07 august și 12 august 2020, a difuzat, în cadrul reportajelor: „Străzile din Morozeni, iluminate” și „Încă două terenuri de joacă”, s-a făcut publicitate ascunsă Partidului Politic „Șor” și liderului acestuia, Ilan Șor, publicitatea fiind lipsită de marcaj și plasată în conținutul editorial, contrar prevederilor legale.
Datele monitorizării au atestat că reportajele sus-menționate, atât structural, cât și din punct de vedere a conținutului, reprezintă în sine materiale jurnalistice propriu-zise care reflectă un eveniment sau un fapt produs și nu cad sub incidența art. 66 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale cu privire la comunicările comerciale, invocate de IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”.
Consiliul Audiovizualului a examinat, de asemenea, sesizările IP „Centrul pentru Jurnalism Independent”:
- La data de 02 august 2020, ora 21:05, la postul de televiziune „VIP Comedy”, făcând parte din pachetul de retransmisie Star Net, a fost difuzat filmul „Succese, Chuk!”, ce includea o serie de secvențe cu un conținut erotic, trivial și obscen, fără a fi marcate cu semnul distinctiv al limitei de vârstă.
- La data de 08 august 2020, în intervalul orelor 20:00 şi 21:00, la postul de televiziune „Мужское кино”, canal 74, care face parte din pachetul de retransmisie a StarNet, a fost difuzat filmul „300 de spartani”, ce includea o serie de secvențe ce reflectau acte de violență, sânge, execuții, decapitări şi cadavre umane. Pe parcursul difuzării filmului, semnul distinctiv de avertizare al limitei de vârstă a apărut doar sporadic, fapt ce contravine legislației în vigoare.
- Pe 14 şi 16 august 2020, în intervalul 18:45 - 20:35, mai multe posturi de televiziune – „NTS Taraclia” (canalul 909), „Кинохит” (canalul 102), „Киносемья” (canalul 103), „TV 1000” (canalul 104), „TV 1000A” (canalul 105), care fac parte din pachetul de retransmisie a Moldtelecom, au difuzat filme şi seriale care conţin acte de violenţă psihică şi fizică, sânge, execuţii, înjunghieri şi cadavre umane. Pe tot parcursul difuzării producțiilor cinematografice, cele cinci canale nu au afișat niciun semn distinctiv al limitei de vârstă, ceea ce contravine mai multor norme legale.
Este relevant de menționat că, în contextul art. 2 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, posturile de televiziune „VIP Comedy”, „Мужское кино”, „Кинохит”, „Киносемья”, „TV 1000” și „TV 1000 Action” nu se află în jurisdicția Republicii Moldova și nu pot fi supuse monitorizării, deoarece nu sunt subiecți ai Codului.
Cu referire la pretinsele încălcări de la pct. 151 din Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 61/219 din 30 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale, invocate de către IP „Centrul pentru Jurnalism Independent” în petițiile mai sus menționate, este de specificat faptul că  prevederile acestui articol se referă la activitatea  furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova, fapt care rezultă din prevederile pct. 140, 142, 144 și 145 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale și din definiția „licența de emisie – act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care unui furnizor de servicii media, aflat în jurisdicţia Republicii Moldova, i se acordă dreptul de a difuza un anumit serviciu media audiovizual liniar”
În cazul postului de televiziune „NTS”, datele monitorizării au atestat că producția cinematografică respectivă face parte din genul filmelor de „dramă, detectiv, thriller, acțiune, criminal” și este clasificată de către Asociația Americană responsabilă de sistemul de evaluare a conținutului cinematografic din Statele Unite (MPAA – Motion Picture Association of America) ca producție cinematografică destinată telespectatorilor cu vârsta – 16+, fapt pentru care NTS a fost amendat cu 10.000 de lei.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune eliberată „ARAX-IMPEX” SRL pentru studioul TV prin cablu „Zebra TV”.
Tot în cadrul ședinței, CA a examinat rezultatele monitorizării repetate a postului de televiziune „Bravo TV”, urmare a autosesizării dlui Iulian Roșca, membru CA. Datele monitorizării au atestat că filmele în desen animat pentru copii difuzate de către postul de televiziune „Bravo TV” nu au fost dublate sau sonorizate în limba română, cu excepția unui singur film în desen animat, care a fost sonorizat în limba română, fapt ce contravine prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale. Pentru încălcări repetate furnizorul de servicii media audiovizuale a fost sancționat cu amendă în valoare de 5000 de lei.
Consiliul Audiovizualului a susținut demersul Administrației Naționale a Penitenciarelor, autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiţiei, și a recomandat furnizorilor de servicii media de televiziune difuzarea a spotului cu privire la recrutarea şi selecţia candidaților care doresc să îndeplinească serviciul în sistemul administrației penitenciare.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul