ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 11 DECEMBRIE 2020

Vin ,Decembrie 11, 2020 - 15:48
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 11 decembrie 2020, în ședință publică.
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunțat repetat Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani. Astfel, Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere, anunțat prin Decizia nr. 2/6 din 23 ianuarie 2020, a fost constatat eșuat, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale. Totodată, persoanele care au depus dosarele de participare la concursul anunțat prin Decizia nr. 2/6 din 23 ianuarie 2020 pot solicita, printr-o scrisoare, fără a fi necesar depunerea unui nou dosar, cu excepția Cazierului judiciar/Declarației pe propria răspundere, participarea la Concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere.
Consiliul Audiovizualului, după publicarea deciziei de anunțare repetată a concursului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va face publică perioada de depunere a dosarelor.
În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat cererile de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul de televiziune „TV-BOX” prin includerea în aria sa de acoperire o serie de localități de pe teritoriul Republicii Moldova. Este de menționat în cadrul unei ședințe publice ulterioare a Consiliului, urmare a autosesizării membrilor Dragoș Vicol, Corneliu Mihalache, Lidia Viziru și Iulian Roșca asupra mai multor aspecte privind activitatea distribuitorului de servicii media, Consiliul Audiovizualului a desfășurat un control a activității studioului TV „TV-BOX”. Rezultatele controlului au atestat că „TV-BOX” SRL respectă lista „must carry”, aprobată de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 11/59 din 14 mai 2020, și prevederile art. 55 din Codul serviciilor media audiovizuale – procentajul stabilit în Oferta de servicii media retransmise cu privire la serviciile de televiziune în limba română și serviciile de televiziune cu subtitrare/dublare în limba română. De asemenea, controlul a constatat că studioul „TV-BOX” nu respectă Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia nr. 3/14 din 30 ianuarie 2020, și anume: nu sunt retransmise 6 posturi TV, iar 19 posturi TV sunt retransmise în afara ofertei. Drept urmare, Consiliul a solicitat prezentarea contractelor pentru posturile de televiziune retransmise în afara Ofertei. Distribuitorul de servicii media audiovizuale, printr-o scrisoare, a recunoscut depăşit termenul ce stabileşte perioada de valabilitate a prevederilor contractuale privind acordarea drepturilor de autor pentru unele posturi, dar și faptul că prestează servicii de retransmisiune a programelor audiovizuale în unele localități fără ca acestea să fie incluse în autorizația de retransmisiune. Astfel, pentru nerespectarea repetată a Ofertei de servicii media audiovizuale și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe, „TV-BOX” SRL a fost sancționat cu amenzi în valoare de 15.000 de lei.
Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat și oferit susținere demersului Primăriei mun. Chișinău de a facilita difuzarea gratuită a circa 2500 de lecții video pe întreg teritoriul țării prin intermediul rețelelor publice de televiziune şi radiodifuziune cu acoperire națională, inclusiv în format digital.
În cadrul dezbaterilor publice, membrului Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat că solicitarea Primăriei este extrem de benefică, dat fiind faptul că o dispoziție a Ministerului Educației indică expres că, începând cu data de 21 decembrie, toți copiii vor trece la învățământul on-line. Totodată, Dragoș Vicol a îndemnat Ministerului Educației să exemplul Primăriei mun. Chișinău să fie extins pe întreg teritoriul Republicii Moldova, astfel încât toți copiii să aibă acces la studii la distanță.
La rândul său, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a îndemnat membrii Consiliului să susțină proiectul Primăriei mun. Chișinău, care este unul foarte important pentru întreaga societate, pentru că nu toți copiii au acces la calculatoare. De principiul interesului superior al copilului, Consiliul Audiovizualului s-a ghidat și la începutul pandemiei, când a recomandat furnizorilor și distribuitorilor de servicii media care dispun de posibilitatea tehnică de a difuza lecțiile video.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul